Dani povrtara Glogonjska jesen

Poslednjeg vikenda u oktobru održaće se privredno-turistička manifestacija dana povrtara pod nazivom Glogonjska jesen. Primarni cilj manifestacije je predstavljanje glogonjskih povrtara, proizvodnih, kulturnih i turističkih resursa kojima raspolaže Glogonj.

Organizator: Udruženje povrtara Glogonj
Kontakt telefon: +381 62 224 184