Povezane teme

Kako rešiti problem glodara Zaštita bilja 26. decembar 2017.

Kako rešiti problem glodara

Relativno topla i suva jesen, otežana obrada sa velikom količinom žetvenih ostataka na površini stvaraju optimalne uslove za masovno umnožavanje glodara.