Kako suzbiti insekte u objektima za držanje životinja

Kako suzbiti insekte u objektima za držanje životinja

Tokom letnjeg perioda dolazi do povećanja broja insekata u štalama. Preporuka stručnjaka je da ove štetočine treba dovesti na najmanji mogući nivo.

Uslovi u štalama - © Tim1965/Commons Wikimedia

Ostaci hrane, stajnjak, vlaga i pogodna temperatura odlični su uslovi za razvoj insekata, a pre svega muva. Bez obzira o kakvoj vrsti se radi, njihovo prisustvo u stajama je vrlo štetno. Neophodno je pristupiti potpunom uništavanju ili smanjenju njihovog broja na prihvatljiv nivo. Takođe, trebalo bi preduzeti sve mere, kako bi se sprečio ulazak u objekte i onemogućilo razmnožavanje u okolini objekta i u objektu. To se postiže podizanjem nivoa higijene mesta koja su podesna za njihov razvoj, pre svega uklanjanjem ostataka hrane.

Najbolji način da se uspešno unište insekti je hemijski tretman. Treba voditi računa o upotrebi insekticida koji su otrovni za ljude i životinje. Njihova upotreba treba da bude pod nadzorom i uputstvom stručnjaka za dezinsekciju. Sredstva treba da imaju dozvolu za upotrebu u stočarstvu. Nepravilno korišćenje sredstava za uništavanje insekata može dovesti do pojave štetnih ostataka u mesu i mleku. Na sve otvore na stočarskim objektima i prostorijama za mleko važno je postaviti zaštitne mreže kako bi sprečile ulazak insekata u objekte.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: Dipl. Inž. Dragan Gunjak PSSS 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica