Kako je i zašto stočarstvo u Kaoniku isplativo zanimanje?

Kako je i zašto stočarstvo u Kaoniku isplativo zanimanje?

Mlečno govedarstvo, iako težak i zahtevan posao, može biti veoma isplativ. Sa po desetak krava na muži u Kaoniku, nedaleko od Kruševca, mnogobrojne porodice žive sasvim pristojno. Ipak, za stočare je, nekada i više nego za druge poljoprivrednike, neophodan siguran i dobar kupac.

Radomir Smiljković, jedan od mnogobrojnih stočara iz Kaonika, objasnio nam je kako se u ovom kraju gajenje mlečnih krava isplati, ali i na koji način bi trebalo da se postigne dobra mlečnost muznih krava.

Mi smo se nekada manje bavili stočarstvom, čuvali smo po 4-5 krava. Od kada je moj sin odlučio da proširi porodično imanje, imamo 20-ak muznih krava i po 6-7 teladi za priplod.“

Tokom vrelih dana redovno rashlađujte životinje i štale

Kako je vaš sin odlučio da nastavi porodični posao?

Nije imao gde da se zaposli posle studija, a mi ovde u selu imamo veliku mlekaru ’Eko mlek’, kojoj dnevno dajemo po 200 do 250 litara mleka i to za dobru cenu – 36 dinara bez premije. Zato se osećamo sigurno i zadovoljno. Inače, ja sam 24 godina radio u zadruzi koja je propala i  morao sam nekako da nađem izvor prihoda.“
 

Goveda u štali - ©Agromedia 


Da li je upravo mlekara o kojoj ste govorili razlog što stočarstvo u vašim krajevima i dalje živi? Mislite li da bi, kada bi i u drugim stočarskim krajevima bilo sigurnih kupaca, stočarstvo moglo da ima bolju budućnost?

Sigurno je da je tako. Nekada su tu ulogu imale zadruge. U našem kraju, na primer, nije bilo mnogo zastupljeno mlekarstvo, već tov. Zadruge su kupovale tovnu junad i izvozile za Nemačku, Italiju i druge zemlje. Sada toga više nema, pa mnogi ljudi, poput nas, prelaze na posao koji im je sigurniji – mlečno govedarstvo.“
 


Goveda u štali - ©Agromedia 


Dakle, ovde se mlečno govedarstvo trenutno više isplati od tova junadi?

Trenutno je tako. U tovu nema sigurnosti. Dolaze nakupci, cenkaju se s nama, hoće da uzmu stoku bez para i slično. To je veliki problem. Hranu takođe ne možemo da uzmemo kao nekad, da je platimo kad prodamo bikove, već moramo odmah.“
 


Koliko imate trenutno krava na muži i kakav je prosek mlečnosti na vašem imanju?

Trenutno na muži imamo 11 krava. Svaka od njih dnevno prosečno daje po 22 litra mleka.“
 


Goveda u štali - ©Agromedia 


Zašto ste odlučili da imate simentalce, a ne goveda holštajn frizijske rase, koja se obično drže zbog muže?

Simentalac je bolji za držanje u štali. Holštajn voli da izađe, prošeta i slično.“
 

Krave hranite tokom cele godine, ne vodite ih na ispašu?

Cele godine ih hranimo i to senom, silažom i koncentratom. Imamo oko 6 hektara naše zemlje i još toliko pod zakup. Na toj površini najviše gajimo kukuruz, pšenicu i stočni grašak. Stočarstvo bez ratarstva ne ide.“
 

Radomir Smiljković, stočar iz Kaonika - ©Agromedia 


Dakle, mlečno govedarstvo, iako je težak posao, ukoliko čovek ima sigurnog kupca, može da bude isplativo?

Upravo tako. Naravno, mora da se vodi računa o ishrani i genetici. Trebalo bi da se prate svetski trendovi i standardi u poljoprivredi. Krava sa 12 ili 15 litara mleka ne može da bude isplativa. Ona mora da daje bar 20 do 35 litara dnevno da bi vredelo da se ona čuva.“

Sagovornik:
Radomir Smiljković, stočar iz Kaonika

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica