Saznajte kako će se isplaćivati subvencije za 2015. godinu

Saznajte kako će se isplaćivati subvencije za 2015. godinu

Neisplaćene subvencije za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 10,2 milijardi dinara poljoprivrednicama će biti isplaćene u tri tranše, u januaru, februaru i martu. O tome na koji će način zaostale subvencije biti isplaćivane razgovarali smo sa Žarkom Radatom, vršiocem dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja.

 

Prema rečima v.d. direktora Uprave za agrarna plaćanja, Žarka Radata, to ne znači da će svaki poljoprivrednik novac dobiti u tri rate, nego će prema redosledu prijavljivanja oni biti podeljeni u tri grupe, pa će svaka grupa, kada dođe na red, subvencije dobiti u celosti. To su sva ona dugovanja za isplatu po hektaru, za gorivo, đubrivo, po osnovu osiguranja useva, zasada i životinja, kao i deo za tov junadi, jagnjadi, svinja i za kvalitetna priplodna grla.
 

Žarko Radat - foto: Petar Kočić

Da se problem ne bi ponovio, ove godine napravljen je mehanizam koji će sprečiti probijanje budžeta tako što je opredeljena suma novca podeljena na ukupan broj potencijalnih hektara koji po svim osnovama mogu dobiti subvencije. Pošto krovna uredba još nije donesena, ja ne bih licitirao sa iznosima i o kojoj sumi se tačno radi“, kaže Radat.

Ostaje još obaveza prema pravilniku važećem za 2015. godinu, za šta se poljoprivrednici prijavljuju do 31. decembra 2015, odnosno 15. januara 2016. godine. Reč je o premijama za mleko i subvencijama za kvalitetna priplodna grla, prvotekle i prvopraskinje i ostale kategorije stoke koje su ušle u proizvodnju od septembra pa do kraja godine. Zakonski osnov za to je Uredba o raspodeli sredstava u poljoprivredi i ruralnom razvoju, čije se donošenje očekuje u najkraćem roku jer je reč o interesu i Ministarstva poljoprivrede i poljoprivrednika da isplata počne što pre“, dodaje v.d. direktora Uprave za agrarna plaćanja.
 

Prema redosledu prijavljivanja poljoprivrednici će biti podeljeni u tri grupe, pa će svaka grupa, kada dođe na red, subvencije dobiti u celosti.

Ono što je izvesna novina u ovoj uredbi jesu datumi za podnošenje zahteva u stočarstvu koji će se pomeriti na
vreme pre donošenja budžeta za narednu godinu, kako bismo mogli tačnije da planiramo sredstva i da ih isplatimo do kraja kalendarske godine. Iznimno, za planiranje subvencija po hektaru za ovu godinu uzima se presek stanja 31. decembra 2015. godine. Sve to se čini kako bi se sprečilo probijanje budžeta
.”


Podigla se u javnosti neka fama oko činjenice da su neisplaćene subvencije pretvorene u javni dug. Za poljoprivrednike to neće ništa značiti jer po tom osnovu oni neće imati nikakve dodatne obaveze i dobijaće novac kao i do sada na račune prijavljene Upravi za trezor”, objašnjava Radat.

Naš sagovornik naglašava da ni ove godine neće biti promena u postupku obnove registracije poljoprivrednih gazdinstava te da će ovih dana svim ranije registrovanim gazdinstvima biti poslani formulari koji će se, nakon popunjavanja, podnositi regionalnom filijalama Uprave za trezor. Jedino oni koji prvi put nameravaju da registruju gazdinstva, formulare bi trebalo da preuzmu sa sajta Ministarstva poljoprivrede.

Sagovornik:
Žarko Radat, v.d. direktor Uprave za agrarna plaćanja


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica