Tretirana semenska pšenica, ječam i tritikale za visoke i stabilne prinose

Tretirana semenska pšenica, ječam i tritikale za visoke i stabilne prinose

Sorte iz portfolija Savacoop-a mogu uspešno da odgovore svim zahtevima kupaca, kako po visini prinosa, tehnološkog kvaliteta, dužine vegetacije i ono što je veoma bitno – obezbeđenju stabilnih prinosa!

Jasno sagledavajući sve izazove sa kojima se savremena proizvodnja žitarica suočava, Savacoop je odabrao svoj sortiment semenske pšenice i ječma tako da može da odgovori svim izazovima.

Yunta Quattro – snaga 4 aktivne materije

Za setvu 2023. godine Savacoop je obezbedio kompletan portfolio semena pšenice tretiran preparatom Yunta Quattro.

 • Čuva seme – Yunta Quattro pozitivno utiče na klijanje i nicanje, prvi izdanci su kraći, a širi, koren je bolje razvijen. Štiti seme od bolesti kao što su glavnica i gar.
 • Štiti biljku – jedina prava zaštita od napada vašiju i cikada koji prenose viruse. Štiti i od fuzarioza prizemnog dela stabla i truleži korena i prizemnog dela stabla (Ophiobolus graminis)
 • Čuva vreme – za zaštitu folijarnim insekticidima potrebna su bar dva tretmana, od kojih prvi odmah po nicanju i nema garancija za potpuni uspeh. U jesenjem periodu obaveze su velike, pre svega oko skidanja useva i oranja. Yunta Quattro štedi vreme.
 • Čuva prinos – umanjenja prinosa u prosečnoj godini, zbog prisustva virusa su 20 -30 %. Kod osetljivih sorti i jakog napada cikada u jesene ponekad i do 100 %.

Bacillomix Semmenops – za veću klijavost semena

BACILLOMIX SEMENNOPS je mikrobiološki preparat koji se primenjuje za inokulaciju semena pre setve i sadnog materijala pre sadnje. Inokulacija semena se vrši sa 100 ml preparata za hektarsku dozu semena, a inokulacija sadnog materijala se vrši potapanjem u 3% rastvor pre sadnje.

 • Tri puta veća klijavost u odnosu na netretirano seme!
 • Obezbeđuje dodatnu energiju semenu da preživi nepovoljne uslove u zemljištu.
 • Obezbeđuje biljku nepristupačnim nutrijentima u početnim fenološkim fazama.
 • Mikroorganizmi stimulatori biljnog rasta (PGP), koji se nalaze u preparatu SEMENNOPS poboljšavaju snabdevanje biljke hranljivim elementima, pomažu joj u borbi protiv patogena i povećavaju njenu vitalnost i otpornost na stres. PGP mikroorganizmi utiču na rast biljke direktnim i indirektnim mehanizmima.

Mikroorganizmi stimulatori biljnog rasta (PGP), koji se nalaze u preparatu SEMENNOPS poboljšavaju snabdevanje biljke hranljivim elementima, pomažu joj u borbi protiv patogena i povećavaju njenu vitalnost i otpornost na stres. PGP mikroorganizmi utiču na rast biljke direktnim i indirektnim mehanizmima.

PŠENICA
Srednje rane sorte
LG Ascona – Za uspešno obavljen posao!


 • Nova genetika sa potencijalom za prinos preko 10t/ha
 • Srednje rana sorta
 • Dobar kvalitet zrna i brašna, visok HL
 • Protein i preko 14%
 • Robustan klas
 • Gustina setve: 400-500 klijavih zrna/m2

Montecristo – Izbor za vrhunski rezultat!
• Srednje rana ozima sorta
• Vrhunski prinosi u različitim uslovima proizvodnje
• Klas razvijen, sa osjem
• Poseduje izuzetnu otpornost na poleganje
• Dobra tolerancija na žutu rđu
• Dobra tolerantnost na rđe (Puccinia spp.) i fuzarioze
• Tolerantna na sušu i toplotni stres
• Gustina setve: 450-500 klijavih zrna/m2

Srednje kasne sorte
NOVO – KWS Rhum – Zdravo zrno, visok prinos!


 • Potencijal za rekordne prinose
 • Odlična tolerancija na žutu rđu
 • Sorta sa osjem, visokog rasta i čvrstog stabla
 • Visok koeficijent bokorenja
 • Visoko tolerantna na najvažnije bolesti
 • Regulator rasta poželjan u uslovima intenzivne tehnologij
 • Gustina setve: 450-500 klijavih zrna/m2

KWS Ultim – Snaga budućnosti!

 • Visoki prinosi i odličan kvalitet brašna
 • Krupno seme
 • Odlična tolerancija na žutu rđu
 • Izraženo produktivno bokorenje
 • Visoko tolerantna na poleganje i bolesti lista i klasa
 • Sorta sa osjem
 • Gustina setve: 500 klijavih zrna/m2

Basmati – Stabilan i u najtežim uslovima


 • Srednje kasna sorta
 • Dobar kvalitet brašna
 • Izraženo produktivno bokorenje
 • Stabilnost prinosa u različitim regionima gajenja
 • Tretman regulatorima rasta nije neophodan
 • Tolerantna sorta na fuzarioze, virus crtičastog mozaika pšenice (WSMV) i rđe (Puccinia spp.)Preporuka u setvi – 500-600 kl/zrna m2

Zephyr – Vraća uloženo!

 • Srednje kasna sorta visokog prinosa
 • Vrhunski rezultati u intenzivnim uslovima proizvodnje
 • Tolerantan na poleganje
 • Pogodan za kasnije rokove setve
 • Visoko tolerantna sorta na fuzarioze, virus crtičastog mozaika pšenice (WSMV) i žutu rđu (Puccinia striiformis)
 • Gustina setve: 400-500 klijavih zrna/m2

BG Ikona 2S – premium kvalitet

 • Ozimo-jara pšenica
 • Sadržaj proteina >16%
 • Vlažnost glutena >36%
 • Optimalno vreme setve 01. novembar – 05. mart
 • Tolerantna na sušu i toplotni stres
 • Vrhunski kvalitet zrna i brašna – A1 kvalitet
 • Gustina setve: 400-500 klijavih zrna/m2

JEČAM

LG Zanzibar – Zrno za primer!

 • Novija genetika pogodna za intenzivne uslove proizvodnje
 • Ozimi, šestoredni ječam namenjen za stočnu hranu
 • Visok potencijal i stabilnost prinosa
 • Poseduje dobru otpornost na poleganje i tolerantan je na sušu
 • Odlikuje se krupnim zrnom veće hektolitarske mase
 • Vrlo dobra tolerantnost na pepelnicu (Blumeriela graminis) i mrežastu pegavost ječma (Pyrenophora terres)
 • Gustina setve: 340-380 klijavih zrna/m2

LG Paso – ozima srednje rana sorta

 • Srednje kasna sorta
 • Visok potencijal prinosa
 • Tolerantan na poleganje
 • Tolerantan na mrežastu pegavost ječma (Pyrenophora terres) i virus žutog mozaika ječma (BYMV)
 • Odličan aminokiselinski sastav
 • Odlična zamena za kukuruz
 • Gustina setve: 340-380 klijavih zrna/m2

LG Capricorn – ozimi dvoredni stočni ječam

 • Srednje kasna sorta
 • Visok potencijal za prinos
 • Tolerantan na poleganje
 • Visoko tolerantan na mrežastu pegavost ječma (Pyrenophora terres) i virus žutog mozaika ječma (BYMV)
 • Pogodan za setvu u kasnim rokovima
 • Gustina setve: 340-380 klijavih zrna/m2

 

TRITIKALE
BG Triamo 2S – srednje rana sorta

 • Dvosezonski tritikale
 • Izražena prilagodljivost i tolerancija na sušu i toplotni stres tokom vegetacije
 • Niska stabljika sa izuzetnom tolerancijom na poleganje
 • Dobra tolerancija na lisnu rđu (Puccinia reccondita) i pepelnicu (Blumeriela graminis)
 • Gustina setve: 340-380 klijavih zrna/m2

Dipl. Ing. Jovan Borović, Savacoop

Sponzorisana objava

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica