Setva ozime pšenice se bliži – Evo koje sorte daju stabilne prinose

Setva ozime pšenice se bliži – Evo koje sorte daju stabilne prinose

Optimalni rokovi za setvu ozme pšenice su pred nama. Odabirom kvalitetnog, deklarisanog semena činimo prvi korak ka visokom i stabilnom prinosu!

dve sorte pšenice na dlanu

Kod izbora sorti pšenice najvažnije je obratiti pažnju na genetski potencijal za prinos, pri čemu ne zanemariti i potencijal za kvalitet zrna. Osim ovih glavnih osobina, od velikog značaja je i poznavanje dužine vegetacije, osetljivost na bolesti, poleganje, tolerantnost na ekstremne vremenske prilike (sušu, niske temperature, osipanje zrna i sl.) i potencijal prinosa slame.

Pored ovih glavnih karakteristika, poznavanje potrebe sorti pšenice za agrotehničkim merama kao što su vreme i gustina setve je uvek prednost.

U vremenu kada nam na vrednost pšenice ne utiče samo prinos, prilikom izbora sortimenta za svoje njive, ratari sve više poverenje poklanjaju sortama koje obezbeđuju idealan kompromis između visine roda i kvaliteta zrna.

Među mnogobrojnim sortama pšenice na tržištu Srbije izdvojile su se LG sorte AVENUE, ARMSTRONG, ANERI i NIKOL po svojim dugogodišnjim, stabilnim i nadprosečnim prinosima obezbeđujući visok prinos kao i vrhunski kvalitet zrna.

Avenue

Avenue je najranija sorta pšenice na tržištu naše zemlje. Njena ranostasnost joj obezbeđuje visoke prinose jer upravo zbog toga ona izbegava temperaturne udare krajem juna i početkom jula. Stablo je niskog rasta i ima veliki klas bez osja. Sorta je visoko tolernatna na bolesti kao što su žuta rđa i pegavost lista.Radi se o jednoj o najpopularnijih i naprodavanijih sorti pšenice na domaćem tržištu.

pšenica na polju

Glavne karakteristike:


 • Veoma rana sorta (ranostasna sorta, omogućava izbegavanje toplotnih udara i žetvu pre ostalih sorti pšenice, obezbeđujući nam i blagovremenu postrnu setvu)
 • Hlebna sorta
 • Visok potencijal prinosa (kombinuje više pozitivnih osobina važnih za formiranje prinosa)
 • Pogodna za naš region (adaptibilna sorta, prilagodljiva različitim uslovima)
 • Visoka otpornost na bolesti
 • Strana sorta koja se seje na najviše površina u Srbiji

Armstrong

Armstrong spada u ozima srednje rane sorte po dužini vegetacije, ima srednje visoko stablo i dobro se bokori pa na polju deluje izrazito homogeno. Najveća prednost sorte je odnos prosečnog prinosa i kvaliteta zrna. Armstrong ima dobar procenat glutena i povećano upijanje vode.Sorta sa hlebnim kvalitetom zrna.

pšenica

Glavne karakteristike:


 • Srednje rana sorta (stabilna na njivi)
 • Hlebna sorta
 • Spoj visokog prinosa i dobrog kvaliteta zrna (odličan izbor za mlinare i pekare zbog visokog sadržaja glutena i povećanog upijanje vode)
 • Otporna na bolesti (visoko tolerantna na pepelnicu, rđe, septoriju).

Aneri

Aneri spada u srednje rane sorte po dužini vegetacije. Stablo je srednje visine i zbog toga je toleratna na poleganje i ima klas bez osja. Poseduje poboljšanu tolerantnost na fuzarozu klasa kao i drugih ekonomski značajnih bolesti.

pšenica


Glavne karakteristike:

 • Srednje rana sorta (lako se prilagođava različitim uslovima proizvodnje)
 • Visok potencijal prinosa (savremena sorta, kombinuje više pozitivnih osobina važnih za formiranje prinosa, visoka hektolitarska masa)
 • Tolerantna na niske temperature (u proleće nešto kasnije kreće sa vegetacijom, izbegavajući opasnost od potencijalnih mrazeva)
 • Otporna na fuzariozu klasa i druge ekonomski značajne bolesti
 • Pogodna za različite agroekološke uslove proizvodnje

Nikol

Nikol je sorta izrazito krupnog klasa i zrna, visoko otporna na poleganje klasa i bolesti lista i stabla. Stablo je čvrsto i elastično, srednje visine. Stabljika je nešto viša, bokorenje je jako dobro i ima veliki potencijal da u sušnim godinama ostvari velike prinose zahvaljujući velikom klasu.

pšenica

Glavne karakteristike:

 • Srednje rana sorta (izražene adaptilnosti većini proizvodnih uslova)
 • Hlebna sorta
 • Visok potencijal prinosa (masivna biljka, krupnog klasa i zrna)
 • Veoma rodna sorta sa veoma dobro razvijenim klasom (važan faktor u formiranju prinosa, formira veoma krupno zrno).
 • Visoka tolerancija na rđu i fuzariozu klasa

Galenika-Fitofarmacija

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica