Proizvodnja u Srbiji: Prošle godine ostvareno 7 miliona tona kukuruza

Proizvodnja u Srbiji: Prošle godine ostvareno 7 miliona tona kukuruza

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2018. godinu žetvene površine kukuruza iznose 906.753 hektara. Ostvarena je proizvodnja od oko 7 miliona tona uz prosečni prinos od 7,7 t/ha, navodi se u izveštaju za mart mesec koji je objavljen na sajtu Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije.

Proizvodnja kukuruza - © Pixabay

Na domaćem tržištu prosečna godišnja cena kukuruza 2018. godine iznosila je 15,87 din/kg, i niža je za 5% u odnosu na prosečnu godišnju cenu 2017. godine. Najviša prosečna mesečna cena od 17,51 din/kg dostignuta je u maju, najniža u septembru od 13,80 din/kg čemu je doprinela procena dobrog roda nakon prvih rezultata berbe i slaba izvozna tražnja zbog vodostaja Dunava.

Na kraju godine, u decembru, bez obzira na ostvarenu visoku proizvodnju usled pojačane izvozne tražnje prosečna mesečna cena bila je viša i iznosila je 14,53 din/kg.

  • Rast izvozne tražnje za kukuruzom uslovio je da cena u periodu od novembra do kraja februara 2017/18 tržišne godine ima uzlazni trend. Tome je takođe doprinelo i odlaganje prodaje od strane prodavaca u očekivanju bolje cene. 
  • Prosečna cena kukuruza na Produktnoj berzi Novi Sad druge nedelje marta (11-15. mart) iznosila je 15,30 din/kg (bez PDV).
  • Prema podacima Uprave carina u 2018. kalendarskoj godini izvezeno je 1.378.560 tona zrna kukuruza i proizvoda od kukuruza (od čega je 97% kukuruza u zrnu).
  • Projekcija izvoza kukuruza u tržišnoj 2018/19 godini iznosi oko 2.429 hiljada tona. U prvih pet meseci (oktobar-februar) 2018/19 godine izvezeno 1.025.422 tona zrna kukuruza i proizvoda od kukuruza (od čega je 99% kukuruza u zrnu) što je skoro 6 puta više u odnosu na isti period prethodne godine.
Proizvodnja kukuruza - © Pixabay 

Na svetskom tržištu u izveštaju iz marta 2019. godine američkog ministarstva poljoprivrede (USDA), izneto je da je za 2019. godinu proizvdeno 1.101 milion tona, a što je više za 2,3% u odnosu na tržišnu 2017/18 godinu. Svetska proizvodnja kukuruza ovog meseca povećana je usled povećanja proizvodnje za Evropsku uniju, Indiju, i Rusiju.

Potrošnja u 2018/19 veća je za 4,4% u odnosu na prethodnu tržišnu godinu i iznosi oko 1.134 miliona tona. Prognozirane zalihe su na nivou od 308 miliona tona i manje su za oko 9,6 % u odnosu na zalihe iz 2017/18. 

Na rast cena kukuruza na američkom tržištu u periodu novembar – februar 2018/19 godine jak uticaj imalo je tržište soje odnosno rast cene i velike kupovine soje, a takođe uticaj su imali dogovori sa Кinom o povećanju količina kukuruza koje kupuje od SAD.

U određenim periodima smanjenje tražnje dovodio je do pada cena, a na kraju navedenog perioda, u februaru 2019. godine, cene kukuruza na berzama bile su pod jakim uticajem procena proizvodnje u Brazilu u skladu sa vremenskim prilikama te usled smanjenog intenziteta suše i boljih vremenskih prilika cena je pala. U istom mesecu u Brazilu se otpočelo i sa drugom setvom kukuruza.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica