Jesenja setva ozimih stočnih žitarica – prednosti i mane

Jesenja setva ozimih stočnih žitarica – prednosti i mane

Uzgoj stočnih žitarica može biti profitabilna opcija za ratare i za sve koji imaju stoku. U jesen se mogu saditi ozima zob, ozima pšenica, ozimi ječam, ozima raž i žitarice tritikale. Koje su to prednosti i mane ozimih stočnih žitarica možete pročitati u ovom članku.

Snage i slabosti jesenjih stočnih žitarica - © Pixabay

Ozima pšenica

Uobičajeno vreme sadnje ozime pšenice je u oktobru ali se može saditi i početkom novembra, samo tada treba povećati normu semena za 10%. Da bi preživela zimu i dala dobre prinose, ozima pšenica treba do ulaska u zimu da razvije korenov sistem i vegetativnu masu, zato treba sejati ranije sorte pšenica, koje su otpornije na mrazeve. U kasnijem roku setve treba je sejati na parcelama koje se nalaze na južnim i istočnim stranama.

Ozimu pšenicu možete sejati za ispašu i proizvodnju zrna, u takozvanim sistemima dvostruke namene. Ovakve vrste sistema su obično izbalansirane između dobijanja dobre stočne hrane i dobrog prinosa zrna bez maksimiranja prinosa na obe strane. Pšenica dvostruke namene obično se sadi sa većom stopom setve i najmanje dve sedmice ranije od pšenice koja se sadi samo za zrno.

Naklijala pšenica može da se koristi u ishrani stoke

Snage i slabosti jesenjih stočnih žitarica - © Pixabay

Ozima zob

Ozima zob, odnosno ovas, sadi se krajem avgusta i ako se tada posadi proizvešće mnogo više jer će dobro da se ubokori i lako će da prezimi. Ozima zob ima nešto duplo duži vegetacioni period, oko 270 dana, u odnosu na jaru zob, kojoj treba 70-120 dana.

Ovas je veoma pogodan za gajenje u planinama. Koristi se kao prekrupa za životinje i može se stoci davati u zelenom stanju jer je mekana i sočna. Slama može da se iskoristi kao prostirka za životinje.

Zob inače nije otporna na sušu i neće se dobro razviti, niti dati dobar prinos ako je zemlja suva zato je sigurnije saditi ozimu zob. Raž i ječam su otporniji na sušu nego zob.


Zob je izuzetno osetljiva na herbicid atrazin, te treba voditi računa posle čega se sadi jer postoji rizik od prenošenja herbicida, koji može ubiti biljke.

Ozimi stočni ječam

Sada su na raspolaganju nove, poboljšane sorte ozimog ječma za ishranu stoke, sa boljom otpornošću na zimske hladnoće. Mnoge novije sorte takođe daju više krme od starijih sorti. Ječam u jesen pod povoljnim uslovima daje dobar prinos i ima odličnu otpornost na sušu i toplotu. Ozimi stočni ječam je obično najukusnija hrana za stoku, a kvalitet hrane je najveći.

Snage i slabosti jesenjih stočnih žitarica - © Pixabay


Ozima raž

Ozima raž brzo uspostavlja pašnjake. Raste u severnim krajevima i najbolje podnosi niske temperature. Za klijanje ozime raži dovoljan je 1°C, a kad nema snežnog pokrivača može izdržati i do -35°C.

Raž predstavlja odličnu zamenu za pšenicu u sušnim periodima. Nije zahtevna kultura i ne smetaju joj ni niske, ni visoke temperature, a ne traži ni previše vode. Može da uspe gotovo na svim zemljištima.


Kako je raž manje ukusna i sadrži više vlakana nego pšenica ili ječam, stoka ima više koristi tokom ispaše od ovsa, pšenice, tritikala i ječma nego od raži.

Kako zaštiti ozime žitarice od virusnih oboljenja

Zimski tritikale

Tritikale je hibrid nastao ukrštanjem pšenice i raži. Poseduje žilavost raži, a kvalitet pšenice i rodnost mu je veća od svih ostalih žita. Interesantan je kao krmna kultura jer može da se gaji na peskovitim zemljištima i da zameni ječam i ovas. Sadi se nešto ranije od pšenice odnosno u prvoj polovini oktobra.

Snage i slabosti jesenjih stočnih žitarica - © Pixabay

Na našim prostorima je odličan za uzgoj na brdsko planinskim područjima gde je proizvodnja ozime pšenice i ječma dosta nesigurna.

Odlikuje se visokom otpornošću i na zimu i na sušu. Bolje prezimljava od pšenice, otporniji je na nagla otapanja snega.  Jako brzo raste u proleće. Zrno i zelena masa se koriste za ishranu stoke, mada se zrno koristi i u pekarskoj industriji. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica