DEKALB hibridi uljane repice – rešenje koje PRAVI RAZLIKU!

DEKALB hibridi uljane repice – rešenje koje PRAVI RAZLIKU!

Svaka parcela zahteva jedinstven pristup kako bi bio postignut željeni prinos.

Više od tri decenije kompanija DEKALB gradi sa proizvođačima partnerstva osluškujući njihove potrebe i tražeći prava rešenja. Kao rezultat te saradnje stvorena je tehnologija proizvodnje koja doprinosi ostvarenju visokih prinosa.

Rešenje je u semenu

Svaka parcela ima specifične uslove za proizvodnju i potrebno je prevazići te izazove. Neki proizvođači razmišljaju o tome kako izaći na kraj s korovima, drugi su više zabrinuti zbog oštećenja od mraza, a treći zbog specifičnih bolesti.

Zato je važno razviti rešenje prilagođeno potrebama proizvođača i jedinstvenim uslovima proizvodnje. Samo takvim pristupom možemo da preporučimo hibrid sa osobinama koje proizvođačima donose prinos i profit.

Nudimo hibride testirane u celoj Evropi i prilagođene različitim proizvodnim uslovima koji će proizvođačima omogućiti optimalan prinos, pa tako i profit.

Glavna karakteristika Dekalb hibrida uljane repice je stabilan i visok prinos hibrida uz izraženu tolerantnost na bolesti i osipanje mahuna.

Ove godine iz asortimana za Vas izdvajamo:

DK EXCEPTION


 • Hibrid vrlo visokog potencijala prinosa uz visoke vrednosti mase 1000 zrna
 • Donosi stabilan prinos u svim uslovima proizvodnje usled optimalnog iskorišcenja
  azotnih đubriva
 • Povecana tolerantnost na pucanje mahuna omogućava produženu žetvu
 • Hibrid DK Exception ima izuzetno kompaktan habitus i tolerantan je na poleganja

DK EXPANSION

 • Univerzalni hibrid za svaku njivu i za sve uslove
 • Posebno pogodan za gajenje na parcelama sa visokim potencijalom za prinos
 • Odlična fleksibilnost na stresne uslove tokom vegetacije
 • Brz jesenji porast omogućuje širok raspon rokova setve
 • Pogodan za širokorednu setvu usled izuzetne sposobnosti grananja
 • Veoma snažno stablo koje ostaje takvo do žetve osigurava visok prinos
 • Dupla tolerantnost na bolest suve truleži

DK IMARET CL

 • Hibrid DK Imaret CL postiže izuzetno visoke prinose i sadržaj ulja koji se ne razlikuje od prinosa konvencionalnih DEKALB hibrida
 • Stabilan hibrid, pouzdan na svim proizvodnim lokacijama
 • Hibrid DK Imaret CL se primjenjuje u CLEARFIELD® tehnologiji proizvodnje
 • CLEARFIELD® tehnologija proizvodnje je namenjena svim proizvođačima koji imaju problem sa zakorovljenim parcelama
 • Odlicna tolerantnost na pucanje mahuna


Zaštita semena uljane repice

Svi DEKALB hibridi uljane repice zaštićeni su tretmanom semena od najvažnijih prouzrokovača bolesti. Zaštita semena uljane repice odrađena je sa fungicidom Scenic Gold.

Scenic Gold je kombinacija dve različite aktivne materije (Fluopikolid (200 g/l) i Fluoksastrobin (150 g/l)) i dva različita mehanizma delovanja, koji su dostupni isključivo kroz ovaj jedinstven tretman semena uljane repice.


 • Tretman semena omogućava zaštitu klijanaca uljane repice od
 • Suva trulež uljane repice izazvana patogenom Phoma (Phoma lingam)
 • Crna pegavost izazvana patogenom Alternaria brassicae, A. brassicola)
 • Plamenjaca (Peronospora brassicae)
 • Mrka trulež korena (Rhizoctonia sp.)
  ali utiče i na
 • bolji porast,
 • očuvanje sklopa
 • finalno stanje useva na polju.

Scenic Gold tretman postavlja novi standard za ranu kontrolu bolesti uljane repice. Razvijen je u cilju zaštite semena i klijanaca uljane repice od širokog spektra prouzrokovača bolesti.

Sponzorisana objava: Savacoop

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica