Sve poskupelo: Cene žitarica i uljarica i do 70 odsto veće nego prošle godine

Sve poskupelo: Cene žitarica i uljarica i do 70 odsto veće nego prošle godine

Od početka septembra beleži se značajan rast poljoprivrednih proizvoda u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Tako je cena pšenice porasla za 42%, soja beleži rast od čak 70%, kukuruz za 37.20%, a suncokret ima cenu višu za 57% od one u septembru 2020. godine. Evo zašto su cene ovoliko više.

Pšenica

U proteklom periodu na Produktnoj berzi primetna je povećana tražnja za pšenicom od strane domaćih prerađivača i izvoznika. Tokom septembra se najviše trgovalo pšenicom, a cena ove žitarice se kretala od 25,30 do 27,20 din/kg bez PDV-a, a ponder je iznosio 26,12 din/kg bez PDV-a (28,73 din/kg sa PDV-om).

Od početka septembra se beleži rast cene ove žitarice, a poslednji ugovor je realizovan po ceni od 26,80 din/kg bez PDV-a. Ukoliko uporedimo sa septembrom prethodne godine – cena je porasla za 42%.

Na kretanje cene imala su uticaj i dešavanja sa stranih tržišta. Ukrajina ima skoro rekordan rod, dok je u Rusiji rod smanjen. Rusija je uvela i izvozne carine za pšenicu, kako bi zaštitila sopstveno tržište, međutim izvozne aktivnosti i dalje ostaju dosta dinamične. U Francuskoj cene pšenice takođe rastu zbog velike izvozne tražnje, iako Francuska ima problema sa kvalitetom roda.

Prema podacima RZS-a, ostvareni prinosi pšenice u ovoj godini iznosili su 5,9 t/ha.

Soja

Soja novog roda, na Produktnoj berzi je započela trgovanje sa cenom od 70,00 din/kg bez PDV-a. Ova cena bila je viša u odnosu na ranije godine, ali je to bilo i za očekivati, zbog visoke cene roda 2020. godine i očekivanog pada proizvodnje novog roda.

Soja je 2020. godine, u istom periodu, ostvarila cenu od 40,00 din/kg bez PDV-a, ali je tokom ekonomske godine dostigla i svoju rekordnu cenu zabeleženu na berzi od 85,50 din/kg bez PDV-asredinom maja. Kada uporedimo cenu u septembru prošle godine sa cenom u septembru ove godine, soja je imala rast od oko 70%.

Ovogodišnjem rodu ni vremenske prilike nisu išle u korist, te se očekuje smanjen prinos ove uljarice. Prema RZS-u, procenjuje se prinos od 2,3 t/ha. Od početka žetve cena soje beleži rast. Poslednja registrovana cena iznosi 76,00 din/kg bez PDV-a. Pored slabog roda, na rast cene utiče i uzdržanost prodavaca da prodaju ovu robu, a sve u iščekivanju daljeg cenovnog rasta. Koliko će se taj trend zadržati – videćemo.


Kukuruz

Na tržištu kukuruza, trenutno se trguje i starim i novim rodom. Interesantno je da se oba roda kreću na gotovo istom cenovnom nivou. Tokom ove nedelje, trgovalo se starim rodom kukuruza po ceni od 25,30 din/kg bez PDV-a, dok se novi rod sa povišenom vlagom, kretao po ceni od 24,50 din/kg bez PDV-a.

Kada uporedimo trenutnu cenu sa istim periodom prethodne godine, sadašnja cena je viša za 37,20%. Usled nepogodnih vremenskih prilika koje su zabeležene u prethodnom periodu, očekuje se manji rod i kvalitet ove žitarice. Prema Republičkom zavodu za statistiku, procenjuje se da će prinosi biti 6,1 t/ha.

Zbog upitnog kvaliteta novog roda, kupci se radije odlučuju za kukuruz roda 2020. godine.


Suncokret

Suncokret rod 2021. godine prvi put je trgovan u martu ove godine, po ceni od 400,00€/t. Krajem avgusta započeto je spot trgovanje ovom uljaricom koje se odvijalo u cenovnom rasponu od 470,00 do 473,00 €/t. Protekle nedelje se suncokret trgovao po ceni od 58,00 din/kg bez PDV-a na paritetu FCA, dok se na paritetu CPT trgovao po ceni od 59,50 din/kg. Krajem ove nedelje, tražnja po ceni od 59,50 din/kg nije rezultirala zaključenjem berzanskog ugovora.

Ukoliko septembarsko kretanje suncokreta uporedimo sa prošlogodišnjim kretanjem u istom periodu, trenutna cena je viša i za do 57%.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica