Dijamant: Stroga kontrola na njivama garantuje visok kvalitet proizvoda

Dijamant: Stroga kontrola na njivama garantuje visok kvalitet proizvoda

Iako je poznatija po svojoj izradi visoko kvalitetnog margarina i ulja, kompanija Dijamant mnogo više proizvodi hranu za životinje. Tačnije, jednu njenu komponentu. Ova delatnost kompanije Dijamant manje je poznata širokom krugu ljudi, ali svakako veoma je značajna i cenjena među proizvođačima. Kako zbog kvaliteta i stroge kontrole koju hrana prolazi, tako i zbog njihove saradnje sa malim poljoprivrednicima u lancu proizvodnje.

Predrag Nenin, menadžer upravljanja kvalitetom i zaštite životne sredine u Dijamantu istakao je da su kvalitet i bezbednost hrane za životinje od izuzetnog značaja za celokupan lanac ishrane.

„Upravo kvalitet hrane za životinje, odnosno njene komponente su preduslov da životinje budu zdrave i da tim putem do lanca ishrane ne dođe nešto što ne bi bilo poželjno. Trebalo bi dosta poraditi na edukaciji u smislu davanja instrukcija malim proizvođačima kako da koriste i pesticidi i sve te hemikalije koje su neophodan deo agrotehnike ali mogu biti štetne ako se koriste u prevelikoj meri“, kaže Predrag Nenin.

Hrana za životinje - © Agromedia 

On dodaje da se mnogi proizvođači vode logikom „ako dodam još malo ne može da škodi“, ili pomešaju preparate koji se koriste za različite kulture. Pa se tako često mogu naći pesticidi koji se koriste za zaštitu pšenice u uljaricama i slično. 

Dijamant ima svoju ekipu sirovinske službe koja je zadužena za proveru kvaliteta i bezbednost proizvodnje hrane za životinje, ali i za ljude na samim njivama. Pored edukacije poljoprivrednika o adekvatnim merama i uočavanja mogućih biljnih bolesti, ova kompanija radi i na nabavci pesticida koji su bezbedni za korišćenje u proizvodnji. Zato što, kako kaže Nenin, nije dovoljno samo da nabavite adekvatnu hemikaliju, već ona mora da bude i dobrog kvaliteta. 

Kontrola na njivama - © Agromedia 

Sa druge strane, ova kompanija ima izuzetno jaku prijemnu kontrolu kod merkantilnog semena koji su povezani sa bezbednošću hrane i sa parametrima koji se kasnije u toku proizvodnje ne mogu tako lako ukloniti. 

„To nam je ključna tačka u kontroli. Posebno zato što ulje koje se proizvodi od merkantilog semena sa domaćeg područja učestvuje u svim proizvodima Dijamanta. Zato verujemo da je na samom početku veoma važno otkloniti moguće probleme. S druge strane nama nisu nama nebitni i oni proizvodi kao što su jaje, mleko u prahu. Ali procentualno gledano, ulje ili neka masnoća dolazi od suncokreta“, objašnjava Nenin.


Ova kompanija je od prošle sezone dodatno pojačala kontrolu sirovina na njivama i uvela sistem sistem automatskog sondiranja. Prednost ovog sistema ogleda se ne samo u objektivnosti rezulatata već i u velikoj preciznosti.

 

Sagovornik: Predrag Nenin, menadžer upravljanja kvalitetom i zaštite životne sredine Dijamant


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica