Niže cene teladi i jagnjadi | Cene stoke

Niže cene teladi i jagnjadi | Cene stoke

Na stočnim pijacama zabeležen pad cene teladi i jagnjadi.

Na stočnoj pijaci u Užicu je došlo do pada cene teladi SM rase do 160 kilograma na 480 din/kg i tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma na 255 din/kg. Pored teladi SM rase do 160 kilograma kod kojih je dominirao iznos od 400 din/kg, na stočnoj pijaci u Požarevcu su se protekle sedmice mogla pazariti tovna junad preko 480 kilograma po ceni od 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu, evidentiran je rast cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 230 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regona došlo je do rasta otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma na 230 din/kg i krmača za klanje na 130 din/kg. Više su bile cene prasadi od 16 do 25 kilograma, obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Somboru.

Na pijaci žive stoke u Obrenovcu došlo je do rasta prodajnih cena jagnjadi, šilježadi, dviski i ovaca u odnosu na predhodni period. Cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg, dviski i šilježadi 220 din/kg, a ovaca 160 din/kg. Rast prodajne cene jagnjadi evidentiran je i na stočnoj pijaci u Vranju, pošto je kod jagnjadi dominirao iznos od 290 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena ovaca u odnosu na prethodni period, jer su se najčešće mogle pazariti za 130 din/ kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica