Zabeležen rast cena teladi mase tela do 160 kg | Cena žive stoke

Zabeležen rast cena teladi mase tela do 160 kg | Cena žive stoke

Prošle nedelje zabeležen je rast cena teladi do 160 kg i tovnih bikova mase tela preko 500 kg.

Cene teladi i krava za klanje

Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do rasta prodajne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i pada cena krava za klanje u odnosu na poslednju sedmicu juna.

Dominantna cena teladi iznosila je 480 din/kg, dok je najčešća prodajna cena krava za klanje iznosila 160 din/kg.

Najčešća cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 400 din/kg na stočnoj pijaci u Pirotu. U klanicama na ovom području je pored teladi vršen otkup tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma i krava za klanje. Otkupne cene nisu se menjale u odnosu na prošlonedeljne.

Cene prasadi

U klanicama na području Južnobanatskog regiona došlo je do rasta otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma protekle sedmice. Dominirao je iznos od 230 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu, evidentiran je rast prodajne cena prasadi telesne mase do 16 do 25 kilograma.

Postignut je iznos od dominantnih 230 din/kg. Pored prasadi skuplje su bile tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma pošto su se najčešće mogle pazariti po ceni od 150 din/kg.

Cene jagnjadi i jaradi

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je rast cene jagnjadi i pad cene jaradi u odnosu na predhodni period. Za jagnjad je trebalo izdvojiti 250 din/kg, a za jarad 190 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi na 250 din/kg i pada otkupne cene dviski na 150 din/kg.


Jagnjad su bila skuplja i na stočnoj pijaci u Kraljevu u nedelji za nama. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 230 din/kg.

Žitarice i stočna hrana

Na pijaci u Obrenovcu je protekle sedmice evidentiran pad dominantne cene stočnog ječma na 25 din/kg.

Pšenica upakovana u džakove bila je skuplja u odnosu na predhodni period na gazdinstvima u okolini Pančeva. Dominirao je iznos od 24.50 din/kg. U silosima na području ovog grada bio je skuplji kukuruz okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove. Dominirao je iznos od 25.20 din/kg.


Na gazdinstvima u okolini Smedereva protekle je sedmice evidentiran rast cene kukuruza i pad cene lucerkinog sena u balama.

Izvor: STIPS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica