Više otkupne cene prasadi na otkupnim i prodajnim mestima | Cena žive stoke

Više otkupne cene prasadi na otkupnim i prodajnim mestima | Cena žive stoke

U nedelji za nama zabeležene su više otkupne cene prasadi i tovnih svinja na otkupnim i prodajnim mestima.

Cene tovne junadi, teladi, bikova i krava za klanje

Prodajne cene teladi SM rase do 160 kilograma i krava za klanje SM rase bile su više u odnosu na prvu sedmicu juna na pijaci žive stoke u Kraljevu. Zabeležena je cena teladi 260 din/kg i cena krava 165 din/kg.

Otkupna cena tovnih bikova preko 500 kilograma bila je viša, a cena teladi SM rase do 160 kilograma niža u klanicana na području Zlatiborskog regiona. Pad prodajne cene krava za klanje zabeležen je protekle sedmice na stočnoj pijaci u Užicu i zabeležen je iznos od 150 din/kg.

Klaničari sa područja Šumadijskog regiona po višim su cenama vršili otkup tovne junadi preko 480 kilograma i krava za klanje. Za tovnu junad su plaćali najčešće 220 din/kg, a za krave za klanje 155 din/kg.

Cene prasadi i tovnih svinja

Tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma bile su skuplje na stočnoj pijaci u Kragujevcu, gde je zabeležen iznos od 150 din/kg. Za razliku od njih jeftiniji su u odnosu na prethodni period bili prasad od 16 do 25 kilograma (260 din/kg) i krmače za klanje (120 din/kg).

Klaničari sa područja Šumadijskog regiona po nižim su cenama otkupljivali prasad od 16 do 25 kilograma, obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje u odnosu na prethodni period.

U sedmici za nama bila je viša otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u klanicama na području Južnobanatskog regiona. Zabeležen je iznos od 150 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi i šilježadi

U klanicama na području Braničevskog regiona bila je viša otkupna cena šilježadi tokom druge sedmice juna, a zabeležena cena je iznosila 180 din/kg.

Rast otkupne cene jagnjadi evidentiran je u klanicama na području Šapca, gde je zabeležen iznos od 260 din/kg.


Jagnjad su bila skuplja u toku druge sedmce juna na pijaci žive stoke u Čačku, jer su se najčešće mogla pazariti za 250 din/kg.

Jarad su bila skuplja na pijaci žive stoke u Vranju, jer je za kilogram žive mere ove kategorije koza trebalo izdvojiti 240 din/kg.

Cene lucerkinog sena, kukuruza, sojine i suncokretove sačme, pšenice i stočnog ječma

Lucerkino seno u balama i kukuruz okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove bili su skuplji na gazdinstvima u okolini Kikinde u odnosu na prvu nedelju juna. Za lucerkino seno je najčešće trebalo izdvojiti 20 din/kg, a za kukuruz 28 din/kg. U maloprodajnim objektima na teritoriji ovog grada zabeležen je rast cena sojine sačme na 105 din/kg. Za razliku od nje jeftiniji su bili suncokretova sačma (50 din/kg) i stočno brašno (30 din/kg).


Cena kukuruza okrunjenog prirodno sušenog, pšenice i stočnog ječma upakovanih u džakove bila je identična protekle nedelje na pijaci u Čačku. Iznosila je 30 din/kg. Najčešća cena stočnog brašna iznosila je 28 din/kg.

Stočne pijace

KOMPLETAN IZVEŠTAJ SE NALAZI NA OVOM LINKU.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica