Više cene tovnih bikova u Smederevu i Beogradu | Cene stoke

Više cene tovnih bikova u Smederevu i Beogradu | Cene stoke

Evidentirane više otkupne cene tovnih bikova u klanicama na području Beograda i Smedereva.

Cene tovnih bikova, junadi, krava za klanje i teladi

U klanicama na području Beograda protekle je sedmice zabeležen rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma. Kod grla SM rase zabeležena je cena od 235 din/kg, a kod grla HF rase 220 din/kg.

Rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase, takođe je evidentiran i u klanicama na području Podunavskog regiona. Zabeležena je cena od 220 din/kg.

U klanicama na području Južnobanatskog regiona cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je niža u odnosu na prvu sedmicu januara i iznosila je 190 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Užicu zabeležena je niže prodajne cene tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase. Zabeležena je cena od 200 din/kg.

U klanicama na području Zlatiborskog regiona evidentirana niža prodajna cena krava za klanje SM rase na 155 din/kg.

Klaničari sa područja Pirotskog regiona nisu menjali otkupne cene goveda.

Otkup teladi odvijao se po ceni od 400 din/kg, a tovne junadi preko 480 kilograma po ceni od 200 din/kg, dok se otkup krava za klanje odvijao po ceni od 120 din/kg.


Klaničari sa područja Kraljeva otkupljivali su telad SM rase do 160 kilograma, po ceni od 430 din/kg, tovne bikove preko 500 kilograma iste rase po ceni od 210 din/kg i krave za klanje iste rase po ceni od 150 din/kg.

Cene otkupnih svinja, tovljenika i krmača za klanje

Uočene niže cene otkupnih svinja na prodajnim mestima širom Srbije.

Na području Severno-bačkog regiona evidentirane niže otkupne cene tovljenika od 80 do 120 kilograma na 140 din/kg. Veća cena krmača za klanje u odnosu na prethodni period, iznosila je 125 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Čačku u poređenju sa prošlom nedeljom zabeležene su niže prodajne cene tovljenika. Za grla od 80 do 120 kilograma odgajivači su najčešće dobijali 160 din/kg a za grla preko 120 kilograma iznos od 140 din/kg.

Na području Južno-banatskog regiona evidentirane niže otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje. Kod tovljenika uočen iznos od 145 din/ kg, a kod krmača za klanje iznos od 110 din/kg.


Cene jagnjadi, šilježadi i ovaca

U poređenju sa prethodnom sedmicom cena jagnjadi jeftinija.

Na području Smedereva otkupna cena jagnjadi bila je 220 din/kg. Na pijaci u ovom gradu je zabeležena je niža cena šilježadi na 200 din/kg. Ovce su se pazarile najčeće po ceni od 160 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Užicu odgajivači su po nižim cenama u odosu na prvu sedmicu januara prodavali jagnjad. Evidentiran je iznos od 250 din/kg.

Zabeležena je niža otkupna cena jagnjadi u klanicama na području Braničevskog regiona, evidentiran je iznos od 260 din/kg.

U klanicama na području Šapca zabeležen je otkup jagnjadi po ceni od 190 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu su se protekle nedelje mogla jedino pazariti jagnjad po ceni od 250 din/kg.

Cena kukuruza, suncokretove sačme i pšenice

U poređenju sa prvom sedmicom u januaru u okolini Pančeva uočena je skuplja prodajna cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog i pojeftinjenje cene pšenice upakovane u džakove najčešće od 50 kilograma. Cena kukuruza iznosila je 19 din/kg, a cena pšenice 20 din/kg.

Suncokretova sačma bila je skuplja u odnosu na prethodni period u maloprodajnim objektima na području Požarevca, pošto se najčešće mogla pazariti po ceni od 45 din/kg.

Najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 18 din/kg na gazdinstvima u okolini Čačka tokom druge sedmice januara.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica