Viša otkupna cena teladi u klanicama Šumadije i Podunavlja | Cena žive stoke

Viša otkupna cena teladi u klanicama Šumadije i Podunavlja | Cena žive stoke

U protekloj sedmici na području Šumadije i Podunavlja zabeležene su skuplje otkupne cene teladi u klanicama.

Cene tovne junadi, teladi i tovnih bikova

Rast otkupnih cena teladi SM rase do 160 kilograma i pad otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma zabeležen je u klanicama Šumadijskog regiona. Cena teladi iznosila je 420 din/kg, dok je cena tovnih bikova iznosila 240 din/kg.

Klaničari sa područja Podunavskog regiona po višim su cenama protekle sedmice vršili otkup teladi SM rase do 160 kilograma i tovne bikove preko 500 kilograma. Cena teladi iznosila je 380 din/kg, dok je cena tovne junadi iznosila 220 din/kg.

Tovne bikove SM rase preko 500 kilograma i krave za klanje po višim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali klaničari sa područja Loznice. Cena tovnih bikova iznosila je 240 din/kg, a krava za klanje 150 din/kg.

Cene prasadi i tovnih svinja

Otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su više u odnosu na drugu sedmicu maja u klanicama na području Severnobačkog regiona. Cena prasadi iznosila je 230 din/kg, a tovnih svinja 150 din/kg.

Obe kategorije tovnih svinja bile su skuplje u sedmici za nama na pijaci žive stoke u Kragujevcu, uprkos dobroj ponudi. U zavisnosti od telesne mase mogle su se pazariti po ceni od 140 do 150 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupne cene krmača za klanje, pošto je zabeležen iznos od 130 din/kg.

Cene jagnjadi i ovnova za priplod

U klanicama na području Braničevskog regiona bile su više otkupne cene jagnjadi i šilježadi tokom treće sedmice maja, pošto je cena jagnjadi iznosila 250 din/kg, a šilježadi 180 din/kg.

Za razliku od njih niža je bila otkupna cena ovaca, pošto je zabeležen iznos od 150 din/kg.


Rast otkupne cene jagnjadi evidentiran je u klanicama na području Loznice. Cena jagnjadi iznosila je 230 din/kg.

Cene sojine sačme, kukuruza, stoćnog ječma i stočnog brašna

Lucerkino seno u balama bilo je jeftinije na gazdinstvima u okolini Kikinde, pošto je najčešće trebalo izdvojiti 18 din/kg.

U maloprodajnim objektima na teritoriji ovog grada zabeležen je rast cena sojine sačme na 95 din/kg i suncokretove sačme na 48 din/kg, uz prosečnu ponudu.


Cena sojine sačme dostigla je iznos od 110 din/kg, suncokretove sačme 51 din/kg, kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove 27 din/kg i stočnog brašna 25 din/kg u maloprodajnim objektima na području Kragujevca, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period.

Pšenica upakovana u džakove najčešće od 50 kilograma bila je skuplja na prodajnim mestima u Pančevu i okolini, pošto je najčešće trebalo izdvojiti 24 do 24,5 din/kg.


Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica