VELIKA PONUDA prasadi na pijacama, a cena i DALJE VISOKA!

VELIKA PONUDA prasadi na pijacama, a cena i DALJE VISOKA!

Protekle nedelje telad je bila skuplja u Užicu i Vranju, a jeftinija na području Pirota. Rast cena prasadi i tovnih svinja zabeležen je na prodajnim i otkupnim mestima. Jagnjad je bila jeftinija na području Užica i Novog Sada, a koze skuplje u Vranju.

prasići u oboru

Cene krava, teladi, tovnih bikova

Na pijaci žive stoke u Užicu zabeležen je rast cene teladi SM rase do 160 kilograma na 520 din/kg i pad cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma na 340 din/kg. U klanicama na području ovog grada i okoline niže su bile otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma (340 din/kg) i krava za klanje (200 din/ kg).

Reporter iz Vranja zabeležio je rast cene teladi SM rase do 160 kilograma u odnosu na predhodni period. Dominirao je iznos od 540 din/kg. Karakteristika treće sedmice jula u klanicama na teritoriji Pirotskog regiona bio je pad otkupnih cena teladi SM rase do 160 kilograma kao i pad otkupne cene krave za klanje SM rase. Otkupljenu telad najčešće plaćali 500 din/kg, a krave za klanje 240 din/kg.

Otkupna cena krava za klanje SM rase bila je viša u klanicama na području Sevreno-bačkog regiona jer je dominirao iznos od 170 din/kg. Pad otkupne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma u odnosu na predhodni period evidentiran je u klanicama na području Jablaničkog regiona. Cena ove kategorije goveda iznosila je 350 din/kg. U klanicama na teritoriji Južnobanatskog regiona bila je viša otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma u odnosu predhodnu sedmicu pošto je dominirao iznos od 350 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do rasta cene priplodnih junica jer su se najčešće mogle pazariti za 140.000 dinara po grlu. U klanicama na ovom području je došlo do pada otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma na 310 din/kg i krava za klanje SM rase na 210 din/kg. U sedmici za nama je evidentiran pad prodajne cene krava za klanje SM rase na stočnoj pijaci u Požarevcu pošto je dominirao iznos od 180 din/kg.

Cene svinja, krmača, prasadi, tovljenka

Rast otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma uprkos dobroj ponudi zabeležen je protekle sedmice u klanicama na teritoriji Jablaničkog regiona pošto je dominirao iznos od 300 din/kg. Prasad iste bila su skuplja u odnosu na prethodni period i na stočnoj pijaci u Leskovcu jer su se najčešće mogla pazariti za 320 din/kg.

Otkupne cene tovnih svinja preko 120 kilograma, prasadi od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje bile su više u sedmici za nama u klanicama na području Loznice i okoline. Za otkupljenu prasad odgajivači su dobijali 320 din/kg, tovne svinje 250 din/kg, a za krmače za klanje 170 din/kg. Na piijaci u ovom gradu mogla su se pazariti prasad po ceni od 300 do 320 din/ kg u zavisnosti od kategorije, tovljenici po ceeni od 320 do 330 din/kg i krmače za klanje po ceni od 140 din/kg.

Prasad od 16 do 25 kilograma bila su skuplja protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Vranju jer su se najčešće mogla pazariti po ceni od 350 din/kg. U klanicama na ovom području došlo je do rasta otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 230 din/kg. Reporter iz Šapca zabeležio je protekle nedelje pad otkupne cene tovnih svinja preko 120 kilograma, i rast cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma pošto je kod prasadi dominirao iznos od 325 din/kg,a kod tovnih svinja 260 din/kg u klanicama na područj ovog grada.


Po višoj su se ceni u odnosu na predhodnu sedmicu otkupljivale tovne svinje od 80 do 120 kilograma u klanicama na području Južnobanatskog regiona, pošto je dominirao iznos od 250 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je rast prodajnih cena tovnih svinja preko 120 kilograma i krmača za klanje. Za tovne svinje su kupci trebali da izdvoje 210 din/kg, a za krmače 190 din/kg.

Cene koza, ovaca, jaradi, jagnjadi i šilježadi

Pad otkupne cene jagnjadi zabeležen je u klanicama na području Zlatiborskog regiona. Dominirao je iznos od 300 din/ kg. Reporter STIPS iz Novog Sada evidentirao je pad prodajne cene jagnjadi u sedmici za nama pošto se prodaja najčešće odvijala po ceni od 340 din/kg. Izostala je prodaja ostalih kategorija ovaca, jaradi i koza.

Klanice sa područja Južno-bačkog regiona nisu vršile otkup jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza protekle nedelje. Koze su protekle nedelje bile skuplje na pijaci žive stoke u Vranju. Dominirao je iznos od 160 din/kg, a u ponudi je bilo dvadesetak grla. Otkupna cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg, a ovaca 130 din/kg u klanicama na području Raškog regiona. Ponuda se nije bitnije menjala u odnosu na predhodni period kao ni obim otkupa.


Jagnjad su se protekle sedmice mogla pazariti po ceni od 300 din/kg na pijaci žive stoke u Čačku. Za jarad i dviske su kupci trebali da izdvoje 200 din/kg. Cena ovaca iznosila je 120 din/kg, dok je najčešća prodajna cena ovnova za priplod iznosila 20.000 dinara po grlu.

Cene stočne hrane: Stočnog ječma, pšenice, kukuruza

Na pijaci u Čačku je protekle sedmice došlo do rasta cena pšenice i stočnog ječma. Cena pšenice iznosila je 45 din/kg a stočnog ječma 43 din/kg. Pšenica upakovana u džakove bila je skuplja tokom protekle sedmice u maloprodajnim objektima na području Kragujevca pošto je dominirao iznos od 38 din/kg. Pored pšenice evidentiran je rast cene sojine sačme na 116 din/kg.


U maloprodajnim objektima na području Kikinde bila je jeftinija sojina sačma u odnosu na predhodni period pošto je dominirao iznos od 107 din/kg. Za razliku od sačme bilo je skuplje stočno brašno pošto je cena znosila 37,5 din/kg. Reporter iz Leskovca zabeležio je rast cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog na 40 din/kg i pšenice na 37 din/kg na gazdinstvima u okolini ovog grada.

Treću sedmicu jula karakteristiše rast cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog na 40 din/kg uz prosečnu ponudu i prodaju na gazdinstvima u okolini Loznice. Skuplji su bili kukuruz i pšenica upakovani u džakove od 50 kilograma na gazdinstvima u okolini Pančeva. Za pšenicu je trebalo izdvojiti 36,5 din/kg, a za kukuruz 32,5 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području ovog grada bili su skuplji isti poljoprivredni proizvodi. Rast prodajne cene lucerkinog sena u balama evidentiran je na gazdinstvima u okolini Požarevca pošto je dominirao iznos od 24 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica