TOVNI BIKOVI POSKUPELI – Evo koja im je cena bila prošle nedelje!

TOVNI BIKOVI POSKUPELI – Evo koja im je cena bila prošle nedelje!

Protekle nedelje zabeležen rast otkupnih cena tovne junadi i tovnih bikova u odnosu na prethodni period. Cene prasadi i ostalih kategorija svinja zavisile od odnosa ponude i tražnje grla. Protekle sedmice zabeležen je pad cena jagnjadi, šilježadi, ovaca i koza.

bikovi

Cene krava, bikova, teladi i junadi

Klaničari sa područja mačvanskog regiona podigli su otkupnu cenu tovne junadi preko 480 kilograma. Dominirao je iznos od 340 din/kg. Otkupna cena tovnih bikova bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području podunavskog regiona. Dominirao je iznos od 350 din/ kg. Protekle su sedmice bile više otkupne cene tovne junadi od preko 480 kilograma, jer je najčešće iznosila 330 din/kg. Obim prodatih grla dosta je slab.

U klanicama na području južnobačkog regiona evidentian je rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma, jer je cena otkupljenih grla iznosila 330 din/kg. Na pijaci žive stoke u Novom Sadu, takođe je bila viša otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma. Protekle je sedmice dominirao iznos od čak 370 din/kg. Otkupna cena tovnih bikova preko 500 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na teritoriji pčinjskog regiona, jer je iznosila 350 din/kg. Ponuda ove kategorije goveda bila je prosečna.

Otkupna cena muške teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 500 din/kg, dok su za otkupljena ženska grla iste kategorije i rase klaničari sa područja moravičkog regiona plaćali 450 din/kg. Pored njih vršen je otkup tovnih bikova preko 500 kilograma po ceni od 350 din/kg, tovne junadi preko 480 kilograma, po ceni od 340 din/kg i krava za klanje SM rase po ceni od 180 din/kg.

Cene svinja, krmača, prasadi i tovljenika

U klanicama na području baničevskog regiona došlo je do rasta otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma u odnosu na poslednju sedmicu novembra. Cena je iznosila 400 din/kg uz prosečnu ponudu grla ove kategorije svinja. Klaničari sa područja južnobačkog regiona, takođe su podigli otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Za otkupljenu prasad plaćali su 350 din/kg, a tovne svinje 250 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu zabeležen je rast prodajnih cena obe kategorije prasadi (od 380 do 390 din/kg) i obe kategorije tovnih svinja (od 260 do 280 din/kg). Prasad od 16 do 25 kilograma i tovne svinje od 80 do 120 kilograma bili su skuplji u periodu od 28.11. do 4.12.2022. godine na pijaci žive stoke u Smederevu. Rast otkupne cene krmača za klanje zabeležen je na pijaci žive stoke u Kraljevu prvnstveno zbog tradicionalnog svinjokolja. Za razliku od njih niža je bila cena prasadi od 16 do 25 kilograma.

Na pijaci žive stoke u Čačku evidentiran je pad prodajnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u odnosu na prethodni period. Za prasad su kupci najčešće trebali da izdvoje 340 din/kg, a za tovne svinje 300 din/kg. Otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je niža u sedmici za nama i u klanicama na teritoriji jablaničkog regiona, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg. Na pijaci u Leskovcu postignuta je identična cena ove kategorije svinja a obim ponude i tražnje bio je dobar.

Cene koza, ovaca, šilježadi, jagnjadi, i jaradi

Niže su bile prodajne cene jagnjadi i ovaca u odnosu na prethodni period na pijaci u Nišu. Za jagnjad su kupci trebali najčešče da izdvoje 420 din/kg, a za ovce čitavih 200 din/kg. Pad prodajne cene jagnjadi evidentiran je i na stočnoj pijaci u Leskovcu, jer se promet najčešće odvijao po ceni od 380 din/kg. Uprkos ponudi od dvadesetak koza na pijaci žive stoke u Vranju došlo je do pada cene u odnosu na prethodni period, pa je dominirao iznos od 160 din/kg.


Reporter iz Požarevca zabeležio je pad otkupne cene jagnjadi u klanicama na području grada i okolnih mesta, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg uz prosečnu ponudu i tražnju grla. Na stočnoj pijaci u Čačku, takođe je došlo do pada prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodnu sedmicu, pa su se najčešće mogla pazariti za 380 din/kg. U sedmici za nama je na pijaci žive stoke u Smederevu evidentiran pad cene šilježadi, pošto su se najčešće mogle pazariti za 260 din/kg.

Povećano interesovanje kupaca protekle nedelje uticalo je na rast cene jagnjadi na stočnoj pijaci u Kraljevu. Dominirao je iznos od 350 din/kg. Kupci sa područja Beograda su, takođe, za ovce protekle sedmice trebali da izdvoje 200 din/kg. Na pijaci u Obrenovcu su se pored njih mogla pazariti jagnjad po ceni od 420 din/kg, dviske i šilježice po ceni od 300 din/ kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica