Slaba ponuda teladi SM rase do 160 kg | Cene stoke

Slaba ponuda teladi SM rase do 160 kg | Cene stoke

Slaba ponuda teladi SM rase do 160 kg i na kraju meseca.

Cene teladi, tovne junadi, krava za klanje i tovnih bikova

Nastavljen je trend slabe ponude teladi SM rase do 160 kilograma tokom februara. Kao i tokom januara cena je varirala od 360 do 450 din/kg.

U klanicama na području Šapca zabeležen je rast otkupne cene teladi SM rase, do 160 kilograma na 530 din/kg i tovne junadi preko 480 kilograma na 250 din/kg.

Telad SM rase do 160 kilograma i krave za klanje bili su skuplji tokom poslednje nedelje februara na pijaci žive stoke u Kraljevu. Za telad je zabeležen iznos od 430 din/kg, a za krave za klanje 170 din/kg.

Otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma bile su više u odnosu na prethodni period u klanicama na području Beograda. Kod grla SM rase je zabeležen iznos od 255 din/kg, dok se otkup grla HF rase najčešće obavljao po ceni od 240 din/kg.

Cene prasadi, krmača za klanje i tovljenika

Rast otkupne cene tovljenika od 80 do 120 kilograma zabeležen je protekle sedmice u klanicama na području Šapca, po iznosu od 140 din/ kg. Bio je dobar obim ponude i otkupa.

Na području Jablaničkog regiona bile su više otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje. Kod prasadi je zabeležen iznos od 210 din/kg, a kod krmača za klanje iznos od 130 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Nišu došlo je do rasta prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, pošto je protekle sedmice zabeležen iznos od 220 din/kg.


Cene jagnjadi, ovaca i šilježadi

U klanicama na području Šapca bila je viša otkupna cena jagnjadi tokom poslednje nedelje februara, pošto je zabeležen iznos od 230 din/kg.

U Požarevcu je protekle nedelje evidentiran pad otkupnih cena ovaca i šilježica u klanicama na području Braničevskog regiona. Cena šilježica iznosila je 170 din/kg, a ovaca 110 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do rasta cena jagnjadi i šilježadi u odnosu na prethodni period. Cena jagnjadi iznosila je 250 din/kg, a šilježadi 200 din/kg.

Cene sojina i suncokretove sačme, kukuruza i pšenice

Nije bilo značajne razlike u obimu ponude kukuruza u odnosu na prethodni mesec. Obim prodaje bio je slab. Kukuruz se na pijacama centralne Srbije tokom proteklog meseca mogao pazariti najčešće po ceni od 22 do 28 din/kg, ali se prodaja najčešće odvijala po ceni od 24-25 din/kg.


Na tržištu pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi kvalitetne stočne hrane zabeležena je slaba ponuda i tražnja, a cene su mirovale.

Cena pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma proteklog je meseca na pijacama u Srbiji varirala od 22 do 28 din/ kg.

U silosima je cena pšenice varirala od 20 do 25 din/kg.

Cena soje u zrnu u silosima je varirala od 48 din/kg do 64 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica