Skuplji prasići u Čačku | Cene stoke

Skuplji prasići u Čačku | Cene stoke

Jeftinije su bile cene priplodne krave, dok je poskupela prasad na pijacam u Čačku. U nastavku pogledajte kako su kretale cene ostale stoke nas točnim pijacama i u klanicama.

Cene krava, teladi i tovnih bikova

Rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma SM i HF rase karakteristika je druge sedmice januara u klanicama na području Beograda. Kod grla SM rase dominirao je iznos od 290 din/kg, dok je kod grla HF rase dominirao iznos od 270 din/kg. Priplodne krave bile su jeftinije u odnosu na prethodnu sedmicu na pijaci žive stoke u Kragujevcu, pošto je dominirao iznos od 170.000 dinara po grlu.

U Pirotu je zabeležen je pad prodajne cene teladi do 160 kilograma na stočnoj pijaci u ovom gradu, pošto je dominirao iznos od 450 din/kg. U klanicama na području ovog grada i okolnih mesta došlo je do rasta otkupne cene krava za klanje. Otkupna cena tovne junadi SM rase od 350 do 480 kilograma iznosila je 270 din/kg u klanicama na području Loznice. otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 540 din/kg u klanicama na području Šapca, dok su za otkupljene tovne bikove preko 550 kilograma plaćali 300 din/kg.

Cene tovnih svinja, prasadi i krmača

Prasad do 15 kilograma bila su skuplja na pijaci žive stoke u Čačku u odnosu na prethodnu sedmicu, jer je dominirao iznos od 350 din/kg. Cena prasadi od 16 do 25 kg bila je skuplja u sedmici za nama i na stočnoj pijaci u Leskovcu, pošto je dominirao iznos od 250 din/kg. Pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma zabeležen je u klanicama na području Beograda.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu došlo je do pada prodajne cene prasadi do 15 kilograma na 290 din/kg. Krmače za klanje bile su jeftinije u odnosu na prvu sedmicu januara na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 130 din/kg.

Cene koza i ovaca

Rast prodajne cene jagnjadi karakteristika je stočne pijace u Novom Sadu tokom druge sedmice januara. Kupci su najčešće trebali da izdvoje 330 din/kg. Na stočnoj pijaci u Smederevu zabeležen je pad cene jagnjadi na 320 din/kg. Prodajna cena jagnjadi bila je niže na pijaci žive stoke u Užicu, jer su se najčešće mogla pazariti za 360 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je tokom protekle nedelje došlo do pada cene jaradi, pošto je dominirao iznos od 180 din/kg. . Na stočnoj pijaci u Nišu su se protekle sedmice mogli pazariti jagnjad, jarad, ovce i koze, a cene su bile na prošlonedeljnom nivou.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica