Skuplje tovne svinje na pojedinim prodajnim mestima | Cena žive stoke

Skuplje tovne svinje na pojedinim prodajnim mestima | Cena žive stoke

Cene tovne junadi, teladi i tovnih bikova


Rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma evidentiran je protekle sedmice na području južnobanatskog regiona, jer je zabeležen iznos od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici su bila skuplja tovna junad preko 350 do 480 kilograma i tovni bikovi preko 500 kilograma tokom prve sedmice maja. Cena tovne junadi iznosila je 220 din/kg, a tovnih bikova 230 din/kg.

Cena priplodnih krava SM rase bila je viša u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kragujevcu, jer se prodaja ove kategorije goveda najčešće odvijala po ceni od 170.000 dinara po grlu. U ponudi je bilo nekoliko grla. Klaničari sa područja Šumadijskog regiona po nižim su cenama u periodu od 03. do 09. maja otkupljivali telad SM rase do 160 kilograma. Otkupljena grla najčešće su plaćali 370 din/kg.

Cene prasadi i tovnih svinja

Prasad od 16 do 25 kilograma bila su skuplja i na pijaci žive stoke u Vranju. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 270 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu je zabeležen pad cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja preko 120 kilograma u sedmici za nama. Kod prasadi je zabeležen iznos od 260 din/kg, dok je cena tovljenika iznosila 130 din/kg.

Otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bile su više u klanicama na području južnobanatskog regiona

Cene jagnjadi i ovnova za priplod

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu došlo je do pada cene jagnjadi u sedmici za nama, pošto je zabeležen iznos od 260 din/kg.

Jagnjad su bila jeftinija i na pijaci žive stoke u Kragujevcu jer su se najčešće mogla pazariti za 240 din/kg.

Otkupne cene šilježadi i ovaca bile su niže u toku prve sedmice maja u klanicama na području podunavskog regiona. Cena šilježadi iznosila je 210 din/kg, a ovaca 150 din/kg.


Cene sojine sačme, kukuruza, stoćnog ječma i stočnog brašna

Prema izveštaju iz Čačka protekle je sedmice došlo do rasta cena stočnog ječma, pšenice i stočnog brana upakovanih u džakove. Cena pšenice i stočnog ječma iznosila je 30 din/kg, a stočnog ječma 25 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Kikinde došlo je do rasta cene lucerkinog sena u balama, pošto je za ovo kabasto stočno hranivo trebalo izdvojiti 25 din/kg. Glavni razlog je vrlo slaba ponuda.

U maloprodajnim objektima na teritoriji ovog grada zabeležen je rast cene sojine sačme na 93 din/kg uz slabu ponudu.


Rast cena sojine sačme na 90 din/kg, suncokretove sačme na 50 din/kg i kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove na 26 din/kg zabeležen je u maloprodajnim objektima na području Loznice.

Izvor: STIPS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica