Rastu cene teladi SM rase u klanicama Podunavskog regiona | Cena žive stoke

Rastu cene teladi SM rase u klanicama Podunavskog regiona | Cena žive stoke

U protekloj sedmici evidentirane su više cene teladi SM rase u klanicama Podunavskog regiona i na stočnoj pijaci u Kraljevu.

Cene teladi, junadi i bikova

Rast cene teladi SM rase, težine 80 – 160 kilograma evidentiran je u klanicana podunavske oblasti. Ponuda je bila prosečna, dok je dominirao iznos od 420 din/kg. U ponudi je bilo bikova SM rase, ali dominirala je ista cena kao i protekle nedelje.

Takođe je, na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen rast dominantne cene teladi simentalske rase i iznosila je 480 dinara po kilogramu. Cena teladi iste kategorije u klanicama ovog kraja je ostala ista kao i prošle sedmice.

U klanicama Južnobanatskog regiona tokom ove nedelje bila je slabija ponuda junadi težine preko 480 kilograma, ali se cena nije menjala i kretala se od 200 do 220 din/kg. Dominirao je iznos od 220 dinara za kilogram. Ostalih kategorija goveda u ovom periodu nije bilo.

Cena prasadi i tovljenika

Dominantne prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bile su više u odnosu na treću sedmicu avgusta na stočnoj pijaci u Čačku.

Kod prasadi je dominirao iznos od 230 din/kg, dok se cena kretala u intervalu od 230 do 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu ponuda prasadi od 16 do 25 kilograma je bila malo bolja u odnosu na prethodnu sedmicu, dok prasadi do 15 kg nije bilo u ponudi.

Dominantna cena prasadi telesne mase do 15 do 25 kilograma bila je 220 din/kg, kao i prošle nedelje.


Izostala je ponuda tovnih svinja i krmača za klanje. Otkup tovljenika u klanicama je bio prosečan, a cena nepromenjena.

Cena ovaca, jagnjadi, jaradi, koza, dviski i šilježadi

Solidna ponuda ovaca, koza, jarnjadi i jaradi bila je na stočnoj pijaci u Vranju. Pad cena zabeležen je kod jagnjadi i jaradi, dok se cena kod ovaca i koza nije menjala.

Bila je slaba ponuda jagnjadi protekle nedelje na pijaci žive stoke u Obrenovcu. Dominirala je cena od 260 din/kg, kao i u prethodnom periodu.


Dviski, šiljezadi i ovnova za priplod nije bilo u ponudu ove subote. Slaba ponuda bila je ovaca po ceni od 120 do 130 din/kg. Dominirao je iznos od 130 dinara za kilogram, što ukazuje na pad cene u odnosu na prošlu sedmicu. Izostala je ponuda jaradi i koza, kao i u prethodnom periodu.

Žitarice i stočna hrana

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu u ponudi je bilo kukuruza, pšenice i stočnog ječma, čija je cena tokom ove nedelje malo niža. Dominirao je iznos od 24 din/kg, dok cene pšenice i kukuruza su ostale iste kao i u prethodnom periodu.


U maloprodajnim objektima na području Kragujevca mogli su se pazariti kukuruz, sojina sačma i stočno brašno po nepromenjenim cenama, dok je cena pšenice pala, a suncokretove sačme porasla. Pšenica se prodavala za 21 do 22 din/kg, a dominirao je iznos od 21 dinar.

Interval kretanja cene suncokretove sačme bio je od 50 do 53 dinar, ali je najčešća bila 53 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica