Rast cene tovnih junadi i bikova | Cene stoke

Rast cene tovnih junadi i bikova | Cene stoke

Otkupna cena tovne junadi i tovnih bikova bila je u porastu. Takođe, cene jagnjadi i jaradi bile su više u odnosu na prethodni period. 

Cene tovnih bikova, teladi, tovne junadi i krava

Prema izveštaju reportera iz Vranja u nedelji za nama je na stočnoj pijaci u ovom gradu bila viša prodajna cena teladi SM rase  do 160 kilograma. Dominirao je iznos od 440 din/kg. U istom su periodu, takođe, bile više otkupne cene tovne junadi  od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma. Cena za obe kategorije goveda iznosila je 320 din/kg.

Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma dostigla je iznos od 300 din/kg u klanicama na području južnobačkog
regiona u sedmici za nama, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period.

U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je rast otkupnih cena teladi SM rase do 160 kilograma i tovne junadi od 350 do 480 kilograma. Otkup teladi odvijao se po ceni od 430 din/kg, dok je u kategoriji tovne junadi iznos bio od 310 din/kg.

Otkupna cena krava za klanje bila je viša u klanicama na području severnobačkog regiona.
Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona po nižim su otkupnim cenama otkupljivali tovne bikove SM rase
preko 500 kilograma i tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma, pošto je kod obe ktegorije bio iznos od 290 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru su se mogla pazariti telad SM i HF rase po ceni od 360 din/kg, tovna junad preko 480 kilograma po ceni od 350 din/kg i krave za klanje SM rase koje su se najčešće mogle pazariti po ceni od 140 do
150 din/kg u zavisnosti od rase grla.

Cene tovnih svinja i prasadi

U periodu od 14. do 20.03.2022. godine zabeležen je rast prodanje cene obe kategorije pasadi i pad cena tovnih
svinja, kako grla od 80 do 120 kilograma, tako i svinja teških preko 120 kilograma na stočnoj pijaci u Loznici. Otkupna cena prasadi varirala je od 270 do 280 din/kg, a tovnih svinja u intervalu od 140 do 150 din/kg.

Obe kategorije prasadi bile su skuplje u sedmici za nama na stočnoj pijaci u Čačku. Za grla teška do 15 kilograma
trebalo je izdvojiti 290 din/kg, dok je u kategoriji grla od 16 do 25 kilograma bio iznos od 280 din/kg.
Prodajna cena krmača za klanje nije se menjala u odnosu na prethodnu sedmicu, pošto je iznos bio od 150 din/kg.


U klanicama na području moravičkog regiona izostala je ponuda i otkup prasadi i ostalih kategoija svinja protekle sedmice. Protekle sedmice je došlo do pada otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u klanicama na području braničevskog regiona. Za otkupljenu prasad klaničari su plaćali 280 din/kg, a za tovljenike 140 din/kg.

Otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su više u odnosu na drugu sedmicu marta u klanicama na području južnobanatskog regiona. Cena prasadi iznosila je 280 din/kg, dok je u kategoriji tovnih svinja iznos bio od 175 din/kg. Reporter iz Kraljeva evidentirao je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 230 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca i koza

Cene jagnjadi i jaradi bile su više u odnosu na prethodni period u tokom treće nedelje marta na stočnoj pijaci u Loznici, pošto je kod jagnjadi iznosila 400 din/kg, a kod jaradi 200 din/ kg. Za kupovinu ovaca mušterije su trebale da spreme 150 din/kg, a za koze 120 din/kg. Jagnjad su bila skuplja u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Čačku.


Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 380 din/kg. Rast otkupne cene ovaca protekle sedmice u klanicama na području
nišavskog regiona, pošto je bio iznos od 150 din/kg. Na stočnoj pijaci u Nišu došlo je do rasta prodajne cene koza, jer su se najčešće mogle pazariti za 120 din/kg.

Jagnjad, jarad i koze su bili skuplji u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Vranju. Za jagnjad su kupci
protekle sedmice trebali da izdvoje 336din/kg, jarad 280 din/kg i koze 150 din/kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu došlo je do pada cene jagnjadi na 350 din/kg.


Za razliku od njih viša je bila prodajna cena šilježadi, pošto je iznos bio od 230 din/kg. Klaničari sa područja
braničevskog regiona protekle su sedmice otkupljivali jagnjad po ceni od 350 din/kg, šilježad po ceni od 150 din/kg i ovce po ceni od 130 din/kg.

Reporter iz Smedereva protekle je sedmice evidentirao pad prodajne cene šilježadi na  230 din/kg i ovaca na 160
din/kg. U klanicama na ovom području došlo je do pada otkupne cene jagnjadi na 300 din/kg i šilježadi na 220 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica