Rast cene teladi i jaradi | Cene stoke

Rast cene teladi i jaradi | Cene stoke

Karakteistika druge sedmice marta je rast cena jaradi i jagnjadi na stočnoj pijaci u Somboru. Ponuda je bila na nivou prethodne sedmice.

Cene tovnih bikova, teladi, tovne junadi i krava

Klaničari sa područja Šapca i okoline po višim su otkupnim cenama otkupljivali telad SM rase telesne mase do 160 kilograma jer je  od 590
din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovne junadi  preko 480 kilograma pošto je iznos bio od 320 din/kg.
Telad SM rase  do 160 kilograma, priplodne junice i krave za klanje SM rase bili su skuplji na stočnoj pijaci u Kraljevu u sedmici za nama. Za
telad je trebalo izdvojiti 595 din/kg, a krave za klanje 250 din/kg, dok je cena priplodnih junica iznosila oko 202.000 dinara po grlu.

Na pijaci žive stoke u Novom Sadu došlo je do rasta cene tovne junadi preko 480 kilograma u odnosu na prvu sedmicu marta. Najčešće
su se mogli pazariti po ceni od 330 din/kg. Rast otkupnih cena tovne junadi preko 480 kilograma, tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma i krava za klanje zabeležen je u klanicama na području Moravičkog regiona. Cena junadi i bikova iznosila je 280 din/kg, a kod krava za klanje iznos je bio od 170 din/kg

Otkupna cena tovnih bikova SM i HF rase preko 500 kilograma bila je viša u odnosu na predhodni period u Klanicama na području Beograda. Cena grla SM rase dostigla je iznos od 330 din/kg dok je kod grla HF rase iznos od 310 din/kg. Klaničari sa područja Južnobanatskog regiona po višim su cenama vršili otkup tovnu junad, preko 480 kilograma. U klanicama na području Jablaničkog
regiona vršen je otkup tovnih bikova SM rase  preko 500 kilograma po ceni od 320 din/kg i krava za klanje po ceni od 200 din/kg.

Cene tovnih svinja i prasadi

Prema izveštaju iz Novog Sada na pijaci žive stoke u ovom gradu došlo je do rasta prodajnih cena obe kategorije prasadi i obe kategorije
tovnih svinja tokom druge nedelje marta. Cena prasadi varirala je od 250 do 260 din/kg, dok su se tovne svinje mogle pazariti po ceni od 160 do 170 din/kg.

Obe kategorije tovnih svinja i prasad  od 16 do 25 kilograma bili su skuplji u odnosu na predhodni period na stočnoj pijaci u Somboru pošto je cena prasadi iznosila 300 din/ kg, a cena tovnih svinja varirala je od 170 do 180 din/kg. Rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja  od 80 do 120 kilograma evidentiran je u klanicama na području Šapca i okolnih mesta.

Zaotkupljenu prasad klaničari su plaćali 300 din/kg, a za tovljenike 170 din/kg. Prasad od 16 do 25 kilograma i priplodne nazimice bili su
skuplji tokom protekle nedelje na pijaci žive stoke u Kraljevu. Cena prasadi iznosila je 280 din/kg, a za nazimice je trebalo izdvojiti 35.700 dinara po grlu. Rast otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma evidentiran je i u klanicama na području Raškog regiona.

U klanicama na području Beograda došlo je do rasta otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma pošto cena iznosila od 170
din/kg. Na stočnoj pijaci u Čačku je evidentiran pad obe kategorije prasadi. Prasad do 15 kilograma mogla su se pazariti za 270 din/kg, a grla  od 16 do 25 kilograma za 260 din/kg.

Tovne svnije od 80 do 120 kilograma bile su skuplje u odnosu na predhodni period na pijaci žive stoke u Nišu pošto je dominirao iznos od 140 din/ kg. Prasad su bila skuplja u sedmici za nama na pijaci žive stoke u Vranju pošto su se najčešće mogla pazarit po ceni od 300 din/kg.


Cene jagnjadi, jaradi, ovaca i koza

Rast otkupne cene jagnjadi zabeležen je u klanicama na području Šapca i okolnih mesta gde je cena iznosila od 330 din/kg.
Prema izveštaju iz Novog Sada protekle je sedmice došlo dorasta prodajne cene jagnjadi na stočnoj pijaci u ovom gradu pošto su se mogla
pazariti po ceni od 340 din/kg.

Jagnjad su bila skuplja na stočnoj pijaci u Smederevu jer je protekle sedmice cena je bila od 320 din/kg. Karakteistika druge sedmice marta je rast cena jaradi i jagnjadi na stočnoj pijaci u Somboru. Cena jagnjadi iznosila je 350 din/kg, dok je kod jaradi iznosila od 300 din/kg.
Na stočnoj pijaci u Kraljevu bili su skuplji ovnovi za priplod u odnosu na predhodni period. Dominirao je iznos od 29.750 dinara po grlu. Za razliku od njih niža je bila cena jagnjadi.

U klanicama na području Nišavskog regiona evidentiran je pad otkupne cene ovaca na 140 din/kg. Pad cene jaradi zabeležen je protekle nedelje na pijaci žive stoke u Vranju pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 250 din/kg


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica