Produktna berza ‒ Dnevni izveštaj za 14.05.2021.

Produktna berza ‒ Dnevni izveštaj za 14.05.2021.

Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 14.05.2021. Na berzama u Čikagu i Parizu pšenica, soja i sojina sačma beleže pozitivne trendove.

Došlo je do sledećih promena:

Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzama
Datum: 14.05.2021.Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadPoslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadBerza ParizBerza ČikagoBerza Mineapolis
Kukuruz 2020.29.7€/t 251,00 fut jun (rast)⬆️⬆️⬆️$/t 253,38 fut jul (pad)$/t 259,53 (pad)
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzama
Datum: 14.05.2021.Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadPoslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadBerza ParizBerza ČikagoBerza Mineapolis
Pšenica 2020.€/t 218,00 fut sep (rast)⬆️⬆️⬆️$/t 259,86 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️$/t 234,21 (pad)
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzama
Datum: 14.05.2021.Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadPoslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadBerza ParizBerza ČikagoBerza Mineapolis
Soja 2020.$/t 582,84 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️$/t 582,82 (pad)
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzama
Datum: 14.05.2021.Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadPoslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadBerza ParizBerza ČikagoBerza Mineapolis
Sojina sačma 44%$/t 423,50 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️
Dnevni izveštaj kretanja cena SUNCOKRETOVE SAČME na svetskim berzama
Datum: 14.05.2021.Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadPoslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadBerza ParizBerza ČikagoBerza Mineapolis
Suncokretova sačma 33%

Izvor: Produktna berza Novi Sad

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica