Prodaja slaba, cena pšenice pala za 1,82% | Produktna berza

Prodaja slaba, cena pšenice pala za 1,82% | Produktna berza

Skraćena radna nedelja za nama bila je izuzetno mirna, pri čemu je primetno bilo odsustvo učesnika na tržištu zbog praznika, te je aktivnost bila slaba. Za tri radna dana u novoj godini prometovano je 100,00 tona robe ukupne finansijske vrednosti 2.090.000,00 dinara. Trgovalo se pšenicom.

KUKURUZ

Tržište kukuruza je tokom sva tri dana bilo izuzetno mirno. Prvog radnog dana je tražnja bila tek nešto izraženija od ponude, da bi ostatak nedelje obeležila ujednačeno slaba ponuda i tražnja.

Nudio se i potraživao kukuruz sa analizom na aflatoksin, ali zbog razlike u paritetu i ceni tražene i nuđene robe nije došlo do zaključenja berzanskih ugovora.

PŠENICA

Pšenica je jedina kultura za koju je ove sedmice zaključen robno – berzanski ugovor, iako ni na tržištu pšenice nije bilo veće aktivnosti. Kupci su potraživali pšenicu sa 11% do 12% proteina, dok se u ponudi najčešće nalazila pšenica sa višim parametrima kvaliteta.

Berzanski ugovor zaključen je prvog radnog dana za pšenicu sa proteinom minimum 11% po ceni od 19,00 din/kg bez PDV-a (20,90 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prošlonedeljnu, cena je bila niža za 1,81%

SOJA

Na tržištu soje zabeležena je izuzetno slaba aktivnost tokom ove nedelje, pri čemu je tražnja bila izražena na paritetu CPT kupac. Do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica