PRIPLODNE JUNICE se prodaju za 200.000, a PRASIĆI za skoro 400 din/kg!

PRIPLODNE JUNICE se prodaju za 200.000, a PRASIĆI za skoro 400 din/kg!

Protekle nedelje zabeležen je rast cene priplodnih junica, tovne jnadi i tovnih bikova, kao i rast cene prasadi na području Šapca, Kragujevca, Leskovca. Jagnjad je bila skuplja na području Šapca, a jeftinija na području Smedereva i Niša.

tabela sa cenama stoke

Cene bikova, krava, junica, teladi

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu, došlo je do rasta cene priplodnih junica protekle nedelje, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 200.000 dinara po grlu. U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupe cene tovne junadi preko 480 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području južnobanatskog regiona. Dominirao je iznos od 340 din/kg. Obim otkupa bio je dosta slab.

Reporter iz Požarevca evidentirao je rast otkupne cene krava za klanje SM rase u klanicama na području braničevskog regiona. Dominirao je iznos od 190 din/kg. Na stočnoj pijaci u ovom gradu mogla su se pazariti telad SM rase do 160 kilograma, po ceni od 550 din/kg, tovna junad od 350 do 480 kilograma po ceni od 400 din/kg i krave za klanje SM rase po ceni od 180 din/kg. U ponudi je bilo od 5 do 10 grla.

Rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma zabeležen je i u klanicama na podučju Šapca i okolnih mesta. Otkup se obavljao najčešće po ceni od 330 din/kg. Klaničari sa područja pčinjskog regiona po višim su cenama, u odnosu na prethodnu nedelju, vršili otkup tovne junadi od 350 do 480 kilograma, jer je dominirao iznos od 360 din/kg. Otkup bikova SM rase preko 500 kilograma odvijao se po nižoj ceni u odnosu na prethodni period u klanicama na području nišavskog regiona. Dominirao je iznos od 350 din/kg.

Najčešća prodajna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznoaila je 650 din/kg na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za tovne bikove SM rase preko 500 kilograma trebalo je izdvojiti 355 din/kg, dok je u kategoriji krava za klanje dominirao iznos od 260 din/kg.

Cene prasadi, svinja, tovljenika

Cena prasadi od 16 do 25 kilograma dostigla je maksimalnih 380 din/kg u klanicama na području Šapca i okoline. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u istom periodu dominirao je iznos od 250 din/kg.

Obe kategorije tovnih svinja i krmače za klanje bile su skuplje na stočnoj pijaci u Loznici u periodu 5.-11. septembra, jer je kod tovnih svinja iznos varirao od 250 do 280 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je evidentiran rast cene prasadi od 16 do 25 kilograma i pad cene krmača za klanje. Cena prasadi iznosila je 310 din/kg, dok je za krače za klanje trebalo najčešće odvojiti 160 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma na 300 din/kg i krmača za klanje na 155 din/kg. Prodajna cena krmača za klanje bila je viša u odnosu na prethodnu sedmicu na pijaci žive stoke u Čačku. Cena iznosila je 200 din/kg. Reporter iz Leskovca je zabeležio rast prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na pijaci žive stoke u ovom gradu. Cena dostigla je iznos od 330 din/kg.


U klanicama na prodručju Beograda je protekle sedmice zabeležen pad otkupnih cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, pošto je dominirao iznos od 240 din/kg. Klaničari sa područja Nišavskog regiona snizili su otkupnu cenu prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethosni period. Dominirao je iznos od 290 din/kg.

Cene jagnjadi, šilježadi, ovaca, koza, jaradi

U klanicama na teritoriji mačvanskog regiona (Šapca i okoline) došlo je do rasta cene jagnjadi na 310 din/ kg. Pad cene dviski zabeležio je reporter iz Kragujevca na pijaci žive stoke u ovom gradu, pošto je dominirao iznos od 150 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona, takođe, je došlo do pada otkupne cene dviski na 150 din/kg.

Jagnjad su bila jeftinija protekle nedelje na stočnoj pijaci u Smederevu, jer su kupci ovu kategorij ovaca plaćali 350 din/kg. U klanicama na području podunavskog regiona došlo je do pada otkupne cene šilježadi na 230 din/kg, a razlog je dobra ponuda i slaba tražnja ove kategorije ovaca. Otkupna cena jagnjadi bila je niža u poređenju sa prethodnom sedmicom u klanicama na području nišavskog regiona, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Kraljevu su se protekle sedmice cene jaradi i jagnjadi izjednačile, pošto je za obe vrste trebalo izdvojiti 340 din/kg. Cena ovaca bila je 140 din/kg, dok je za ovneove za priplod trebalo izdvojiti oko 29.000 dinara po grlu.

Cene žitarica i stočne hrane

U maloprodajnim objektima na području Čačka došo je do pada cene sojine sačme na 100 din/kg. Na pijaci u ovom gradu došlo je do pada cene stočnog brašna, pošto je dominirao iznos od 33 din/kg. Rast cene pšenice u odnosu na prethodnu nedelju evidentirao je reporter u silosima na području Beograda i okolnih mesta. Cena dostigla je iznos od skoro 40 din/kg.


Reporter iz Kragujevca evidentirao je rast cene suncokretove sačme i stočnog brašna u maloprodajnim objektima na području ovog grada. Za suncokretovu sačmu trebalo je izdvojiti 54 din/kg, a za stočno brašno 32 din/kg. Najčešća prodajna cena kukuruza okrunjenog prirodno sušenog iznosila je 48 din/kg, dok je za pšenicu i stočni ječam trebalo izdvojiti dinar manje, pošto je dominirao iznos od 47 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Loznice nije bilo promena obima ponude i cena žitarica u odnosu na prethodni period. Najčešća prodajna cena sojinog zrna iznosila je 80 din/kg, za pšenicu, kukuruz i stočni ječam trebalo je izdvojiti 40 din/ kg, dok je cena lucerkinog sena u balama iznosila 30 din/kg. Kukuruz, okrunjen, prirodno sušen upakovan u džakove najčeće od 50 kilograma, bio je jeftiniji u odnosu na prethodni period na gazdinstvima u okolini Pančeva. Iznosila je 34 din/kg.

Pad cena evidentiran je protekle cedmice u maloprodajnim objektima na području Pančeva. Niže su bile cene pšenice (36.2 din/kg) i sojinog zrna ( 82 din/kg). Na pijaci u Požarevcu se lucerkino seno u balama moglo pazariti protekle sedmice po ceni od 23 din/ kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica