Primat PŠENICE, manje PARA, a veći PROMET | Produktna berza

Primat PŠENICE, manje PARA, a veći PROMET | Produktna berza

Ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 3.650,00 tona robe, a to je dakle u odnosu na prethodnu sedmicu rast obima prometa od 10,64%. Finansijska vrednost iznosila je 79.112.000,00 dinara, što znači da je ona bila niža za 3,7% u odnosu na sedam dana ranije. Primarna kultura u trgovanju bila je pšenica, kod koje se nastavio prošlonedeljni pozitivan cenovni trend, dok je kod kukuruza primetan blaži pad cene.

 

KUKURUZ

Prvi dan u nedelji obeležila je povećana tražnja u odnosu na ponudu na tržištu kukuruza, pri čemu se najviše potraživao kukuruz sa analizom na aflatoksin do 10ppb na paritetu CPT luka, ali je pokazano interesovanje i za vlažnijim kukuruzom do 16% vlage.

Sredinom nedelje primetna je bila izuzetno slaba ponuda kukuruza i taj trend nastavio se do kraja sedmice. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,50 do 16,80 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin.

Ponder cena iznosila je 16,73 din/kg bez PDV-a (18,40 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na nedelju dana ranije pad cene od 0,5%. Za razliku od protekle tri nedelje, kada se najviše trgovalo kukuruzom, ove sedmice on je u ukupnom obimu prometa učestvovao sa 26% udela.

Trgovalo se i kukuruzom sa plaćanjem odmah po isporuci na baržu po ceni od 17,70 din/kg bez PDV-a.

PŠENICA

Primarna kultura u trgovanju tokom ove nedelje bila je pšenica, zauzimajući 67% udela u ukupnom trgovanju. Tokom čitave nedelje primetna je bila slabija ponuda u odnosu na tražnju, koja je bila usmerena na pšenicu sa različitim parametrima kvaliteta, uključujući i stočnu pšenicu.

Pšenicom se trgovalo u cenovnom opsegu od 19,80 do 21,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta prodaje. Ponder cena iznosila je 20,60 din/kg bez PDV-a (22,66 din/kg sa PDV-om), te je zabeležen pozitivan cenovni trend od 2,83%. Trgovalo se, takođe, pšenicom sa proteinom minimum 12% i primesama do 5% po ceni od 20,70 din/kg bez PDV-a.


SOJA

Tražnja za sojinim zrnom bila je slaba prvog radnog dana u nedelji, da bi ostatak nedelje obeležila slaba aktivnost učesnika kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Ipak, kako je nedelja odmicala, primetan je bio rast cene i ponude i tražnje. U toku sedmice zaključen je jedan berzanski ugovor za soju po ceni od 54,00 din/kg bez PDV-a (59,40 din/kg sa PDV-om) uz obračun kvaliteta, što je ujedno i ponder cena. U odnosu na sedam dana ranije, cena je bila veća za 3,25%.

OSTALO

Nakon dve nedelje mirovanja na tržištu stočnog ječma, ove sedmice došlo je do povećanja aktivnosti i zaključenja berzanskih ugovora. Trgovalo se sa stočnim ječmom sa hl 56kg po ceni od 16,20 din/kg bez PDV-a, kao i stočnim ječmom sa hl 60kg po ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a.

Izvor: Produktna berza ad Novi Sad


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica