Pred SAM KRAJ godine, na berzi se NAJVIŠE KUPUJU mineralna đubriva

Pred SAM KRAJ godine, na berzi se NAJVIŠE KUPUJU mineralna đubriva

Kraj godine, kao što to uglavnom biva, doneo je manju aktivnost na robnoberzanskom tržištu. Cenovno kretanje kukuruza i soje bilo je pozitivno, dok pšenica statistički beleži pad cene. Ukupno je tokom poslednje nedelje decembra trgovano 3.096 tona robe, čija je finansijska vrednost dostigla 131.852.500 dinara, što je za 9% više nego nedelju dana ranije.

 

Cene kukuruza

Poslednja nedelja u 2022. godini donela je uzlazno cenovno kretanje kukuruza. Veća tražnja u odnosu na ponudu pomerala je cenu na više nivoe. Ova žitarica trgovana je u cenovnom rasponu od 31,30 do 31,50 din/kg bez PDV-a. Zabeležene su i trgovine kukuruzom sa produženim lagerom tokom januara/februara, koji je trgovan od 31,50 do 31,80 din/kg bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 31,35 din/kg bez PDV-a (34,48 din/kg sa PDV-om), što je rast od 1,08%.

Cene pšenice

Na tržištu pšenice kupci su najviše bili zainteresovani za pšenicu sa 11,5 do 12% proteina, dok ponuda pšenice sa većim sadržajem proteina nije naišla na odgovor kupaca. Za razliku od prethodnih nedelja kada je pšenicom količinski najviše trgovano na robno-berzanskom tržištu, ove nedelje beleži se manje učešće ove žitarice u ukupnom prometu.

Pšenica sa promptnom isporukom trgovana je po ceni od 34,00 din/kg bez PDV-a, dok je ugovor za pšenicu sa minimum 11,5% proteina i preuzimanjem u januaru, zaključen po ceni od 34,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 34,00 din/kg bez PDV-a, što statistički predstavlja pad od 0,61%.

Cene soje

Na tržištu soje i dalje je mirno. Za razliku od prethodne nedelje kada je ova uljarica izostala iz trgovanja, primetna je blago veća aktivnost učesnika. Početak nedelje doneo je izostanak ponude i niži cenovni nivo tražnje.

Interesovanje kupaca po višim cenama u odnosu na početak nedelje doneo je zaključenje ugovora za soju uz obračun kvaliteta, koji je realizovan po ceni od 65,00 din/kg bez PDV-a, što je ujedno i ponder cena. U odnosu na prethodnu nedelju to je rast od 1,17%. I krajem nedelje tražnja je bila izražena na ovom cenovnom nivou, međutim ponuda je izostala.

Cene suncokretove sačme

Pad cene primetan je kod suncokretove sačme. Ovom sačmom, sa 33% proteina, trgovalo se u cenovnom rasponu od 32,70 do 32,80 din/kg bez PDVa. Ponder cena iznosi 32,76 din/kg bez PDV-a (39,32 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cena je niža za 2,78%.

Cene mineralnih đubriva

Od početka nedelje primetan je veći broj upita za mineralnim đubrivima. Trgovalo se ureom, ruskom i egipatskom, u cenovnom rasponu od 85,62 do 86,59 din/kg bez PDV-a, na paritetu franko utovareno. Urea, isporučena kupcu, prometovana je po ceni od 86,13 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 86,39 din/kg bez PDV-a (95,03 din/kg sa PDV-om).


U odnosu na poslednju nedelju u 2021. godini, kada je ugovor za ureu zaključen po ceni od 116,39 din/kg bez PDV-a, trenutna cena je niža za 25,8%. An je trgovan po jedinstvenoj ceni od 84,93 din/kg bez PDV-a.

Kretanje cena u svetu

Cene soje su tokom nedelje rasle u Čikagu, u nadi da će se ponovo pokrenuti kineske kupovine većih količina. Takođe, suša u Argentini uticala je na jačanje cene soje i sojine sačme. Još nije moguće odrediti posledice niskih temperatura na stanje američke ozime pšenice.

Cene žitarica su nastavile sa rastom u Čikagu. Kretanje cena je podstaknuto brigom oko posledica nedavnog nevremena i hladnog talasa na američke ozime useve. Cene pšenice nalaze se na najvišem niovu ovog meseca. Mere u Kini usled ponovnog širenja virusa Kovid19 utiču na oporavak potrošnje i tražnje. To je uticalo na pozitivno kretanje cene kukuruza.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica