Prasad poskupela na pijacama i na otkupnim mestima | Cene stoke

Prasad poskupela na pijacama i na otkupnim mestima | Cene stoke

U klanicama na području Pirota i Smedereva evidentiran je rast otkupne cene teladi SM rase, dok je cena prasadi viša na nekoliko prodajnih i otkupnih mesta. Jagnjad su skuplja na području Šapca, a jefinija na području Smedereva i Kragujevca.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području pirotskog regiona evidentiran je rast otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma na 420 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Pirotu je cena teladi iznosila 400 din/ kg.

U klanicama na području Smedereva došlo do rasta otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma na 440 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici došlo je do rasta cene tovne junadi od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma. Tovna junad su se najčešće mogla pazariti po ceni od 180 din/kg, a tovni bikovi po ceni od 200 din/kg.

Identična je bila situacija u klanicama na području sremskog regiona.

U klanicama na području šumadijskog regiona otkupne cene teladi i tovne junadi preko 480 kilograma bile su niže u odnosu na prethodni period. Cena teladi SM rase iznosila je 400 din/kg, a tovne junadi 190 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu mogle su se pazariti jedino priplodne krave po ceni od 150.000 dinara po grlu.

Klanice na području moravičkog regiona vršile otkup muške teladi SM rase po ceni od 500 din/kg, dok je najčešća cena kod otkupljene ženske teladi iste rase iznosila 460 din/kg. Za otkupljenu tovnu junad preko 480 kilograma plaćali su 200, a za krave za klanje 140 din/kg.


U klanicama na području južno-banatskog regiona najčešća otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma iznosila je 200 din/kg

Klanice sa područja nišavskog regiona otkupljivale su jedino tovne bikove SM rase preko 500 kilograma po ceni od 220 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na pijaci u Čačku evidentiran je rast cene obe kategorije prasadi. Kod grla do 15 kilograma cena je iznosila 200 din/ kg, dok je kod grla od 16 do 25 kilograma cena bila 190 din/ kg.


U klanicama na području jablaničkog regiona otkupna cena prasadi bila je viša. Otkupna cena grla od 16 do 25 kilograma iznosila je 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu cena iste kategorije prasadi bila je identična, dok je za tovne svinje od 80 do 120 kilograma trebalo izdvojiti 150 din/kg.


Klaničari sa područja podunavskog regiona, takođe, su podigli otkupnu cenu prasadi od 16 do 25 kilograma na 250 din/kg.

U klanicama na području južno-banatkog regiona došlo do rasta otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 150 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona je zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 155 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma, čija je cena iznosila 210 din/kg.

U klanicama na području Šapca zabeležen je rast otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 230 din/ kg i pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 145 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu evidentiran je pad cena obe kategorije prasadi, pa je kod grla do 15 kilograma cena iznosila 230 din/kg, a kod grla od 16 do 25 kilograma cena je bila 220 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području Šapca došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Otkup se najčešće odvijao po ceni od 200 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je dobar.

Na pijaci žive stoke u Nišu zabeležen je rast prodajne cene jaradi, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 220 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona otkupna cena jagnjadi bila je niža, a cena je iznosila250 din/kg. Ponuda i otkup bili su na prosečnom nivou.

U klanicama na području podunavskog regiona došlo je do pada otkupne cene jagnjadi na 240 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do pada otkupne cene jagnjadi na 210 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu, takođe, je evidentiran pad cene jagnjadi na 210 din/kg. Pored jagnjadi na pijaci su se mogli kupiti jarad po ceni od 180 din/kg, dviske po ceni od 150 din/kg i ovce čija je cena iznosila 120 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Sremskoj Mitrovici ovce su bile jeftinije, a cena je iznosila 120 din/kg. Broj prodatih grla bio je na zadovoljavajućem nivou.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na pijaci u Čačku zabeležen je pad prodajne cene stočnog ječma upakovanog u džakove najčešće od 50 kilogram. Najčešće se mogao pazariti za 25 din/kg. Cena lucerkinog sena u balama iznosila je 18 din/kg na gazdinstvima u okolini, dok su se u maloprodajnim objektima na području Čačka mogli kupiti sojina sačma po ceni od 73 din/kg, lucerkino brašno po ceni od 50 i suncokretova sačma za 26 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde evidentiran je rast cene sojine sačme na 71 din/kg i suncokretove sačme na 41 din/kg. U silosima na području Kikinde evidentirana je prodaja kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog u rinfuzu po ceni od 15 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kraljeva suncokretova sačma bila je niža, a cena je iznosila 37 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva bili su jeftiniji: kukuruz okrunjen, prirodno sušen upakovan u džakove, pšenica, takođe, upakovana u džakove i lucerkino seno u balama. Za lucerkino seno, bilo je potrebno izdvojiti 15 din/kg, za kukuruz 15.5 din/kg, a za pšenicu 19 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena suncokretovog zrna. Na pijaci u Pančevu evidentiran je rast cene pšenice na 23 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Šapca uprkos dosta dobroj ponudi kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog, upakovan u džakove došlo je do rasta cene na 19 din/kg.

U silosima na području Subotice zabeležen je rast cene sojinog zrna upakovanog u džakove na 46 din/kg i stočnog ječma u rinfuzu na 18 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena suncokretovog zrna u odnosu na prethodni period, koja je pala na 36 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica