Prasad jeftinija, a jagnjad poskupela | Cene stoke

Prasad jeftinija, a jagnjad poskupela | Cene stoke

Pojeftinila prasad, a poskupela jagnjad na stočnim pijacama u Srbiji.

Na stočnoj pijaci u Užicu je zabeležen rast cene teladi SM rase do 160 kilograma na čak 500 din/kg i tovnih bikova SM rase 500 kilograma na 260 din/kg. Po višim su cenama, u odnosu na prethodni period, klanice sa područja Šapca vršile otkup tovne junadi preko 480 kilograma. Dominirao je iznos od 280 din/kg. U klanicama na području Beograda protekle je sedmice evidentiran pad otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma, pa je kod grla SM rase domiinirao iznos od 260 din/kg, a kod grla HF rase iznos od 240 din/kg. Pad otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma u odnosu na prethodni period evidentiran je u klanicama na području Pirotskog regiona. Dominirao je iznos od 400 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu, evidentiran je pad prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 220 din/kg. Za razliku od njih skuplje su bile obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje. U klanicama na području Beograda došlo je do pada otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 175 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan. Na pijaci žive stoke u Nišu, takođe, je zabeležen pad prodajne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 160 din/kg

Na pijaci žive stoke u Leskovcu došlo je do rasta prodajnih cena jagnjadi, ovaca i koza protekle nedelje, jer su se jagnjad najčešće mogla pazariti za 280 din/kg, ovce za 130 din/kg, a koze za 120 din/kg. Rast prodajne cene jagnjadi evidentiran je, takođe, i na stočnoj pijaci u Novom Sadu, pošto je dominirao iznos od 270 din/kg. Na pijaci žive stoke u Nišu došlo je do pada prodanje cene jagnjadi protekle nedelje, jer su se najčešće mogli pazariti za 320 din/kg. U Užicu je evidentiran pad cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, pošto je dominirao iznos od 270 din/kg. Otkupne cene jagnjadi i ovaca ostale su nepromenjene u klanicama na području zlatiborskog regiona.

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica