Poskupljuje telad, a jagnjad dostigla iznos od čak 400 din/kg !

Poskupljuje telad, a jagnjad dostigla iznos od čak 400 din/kg !

Telad je bila skuplja na području Kraljeva i Užica, a jeftinija u Smederevu i Požarevcu. Cena prasadi bila je viša na području Smedereva, a niža na području Požarevca. Cena jagnjadi dostigla je iznos od 400 din/kg na stočnoj pijaci u Smederevu.

Cene krava, bikova, teladi

Na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je rast cene teladi SM rase do 160 kilograma u odnosu na prethodnu nedelju, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 690 din/kg. U istom periodu viša je bila cena tovnih bikova preko 500 kilograma. Dominirao je iznos od 325 din/kg.

Telad su protekle nedelje bila skuplja i na pijaci u Užicu, pošto je dominirao iznos od 530 din/kg. Viša je, takođe, bila i cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma, pošto je dominirao iznos od 340 din/kg. Niža cena teladi do 160 kilograma SM rase zabeležena je u klanicama na području podunavskog regiona, pošto je dominirao iznos od 450 din/kg. Za razliku od teladi otkupna cena tovnih bikova bila je viša u odnosu na prethodni period, pošto je dominirao iznos od 340 din/kg.

U klanicama na području Požarevca i okolnih mesta došlo je do pada otkupnih cena teladi SM rase do 160 kilograma na 470 din/kg i tovne junadi SM rase od 350 do 480 kilograma na 350 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena krava za klanje SM rase u odnosu na prethodni period, pošto je dominirao iznos od 200 din/kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu, zabeležen je rast prodajne cene krava za klanje na 200 din/kg i pad cene tovne junadi preko 480 kilograma na dominantnih 450 din/kg.

Klaničari sa područja Šapca po nižim su cenama otkupljivali tovnu junad preko 480 kilograma u odnosu na prethodnu sedmicu. Dominirao je iznos od 325 din/kg. Otkupne cene obe rase tovnih bikova preko 500 kilograma bile su niže u klanicama na području Beograda i okoline. Za grla SM rase klaničari su plaćali 345 din/kg, a za grla HF rase 330 din/kg.

Cene prasadi, krmača, tovljenika

Na stočnoj pijaci u Smederevu prodajna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma dostigla je iznos od 400 din/kg, što ukazuje na rast cene u odnosu na prethodni period. Ponuda ove kategorije svinja bila je dobra, a i promet je bio zadovoljavajući. Prema izveštaju reportera iz Požarevca proteklu je sedmicu karakterisao pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 320 din/ kg i rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 270 din/kg u klanicama na području braničevskog regiona.

Klaničari su pored prasadi i tovnih svinja otkupljivali i krmače za klanje po ceni od 160 din/ kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu je izostala ponuda i prodaja prasadi, tovnih svinja i krmača za klanje protekle sedmice. Otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma iznosila je 320 din/kg, dok su tovne svinje najčešće otkupljivali za 250 din/kg. Pad prodajnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja zabeležen je u sedmici za nama na pijaci žive stoke u Kraljevu.

Najčešća prodajna cena prasadi iznosila je 310 din/kg. Za tovne svinje od 80 do 120 kilograma kupci su trebali da izdvoje 170 din/kg, a za tovne svinje preko 120 kilograma iznos od 140 din/kg. U klanicama na području Šapca i okolnih mesta vršen je otkup tovnih svinja od 80 do 120 kilograma po višim cenama u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 290 din/kg. Niža otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma zabeležena je u sedmici za nama i u klanicama na području nišavskog regiona. Dominirao je iznod od 300 din/kg.

Cene jagnjadi, šilježadi, jaradi, koza i ovaca

Cena jagnjadi dostigla je iznos od 400 din/kg na stočnoj pijaci u Smederevu tokom treće sedmice avgusta. Otkupna cena jagnjadi bila je niža u klanicama na području podunavskog regiona, pošto se otkup grla najčešće odvijao po ceni od 350 din/kg. Za razliku od njih zabeležen je pad otkupne cene ovaca iz ovog kraja i okoline, pošto je dominirao iznos od 150 din/kg. Ponuda i otkup jagnjadi bila je slaba, dok je obim otkupljenih ovaca bio prosečan.


Klaničari sa područja šumadijskog regiona po nižim su cenama protekle nedelje vršili otkup šilježadi u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznod od 150 din/kg. U sedmici za nama, na području braničevskog regiona, zabeležena je pad otkupne cene jagnjadi na 300 din/kg i rast otkupne cene šilježadi, kod kojih je dominirao iznos od 250 din/kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu je situacija bila slična u pogledu cena.

Skuplja su bila šilježad (250 din/kg) i ovce ( 170 dn/kg), a jeftinija jagnjad (320 din/kg). Jagnjad su, takođe bila jeftinija u odnosu na prethodni period i na pijaci žive stoke u Novom Sadu, uprkos prosečnoj ponudi. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 340 din/kg. Pad cene jagnjadi karakteristika je i stočne pijace u Užicu. Protekle je sedmice dominirao iznos od 310 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kraljevu bila je niža prodanja cena jagnjadi u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 280 din/kg.

Cene žitarica i stočne hrane

Lucerkino seno u balama bilo je skuplje protekle nedelje na gazdinstvima u okolini Požarevca. Cena iznosila je 25 din/kg. Sva tri proizvoda koja su bila u ponudi u maloprodajnim objektima na području Požarevca bila su jeftinija u sedmici za nama. Cena sojine sačme iznosila je 105 din/kg, suncokretove sačme 53 din/kg, dok se stočno brašno moglo pazariti po dominantnoj ceni od 35 din/kg.


Cena lucerkinog sena u balama bila je niža protekle sedmice na gazdinstvima u okolini Šapca, pošto je dominirao iznos od 38 din/kg. Prema izveštaju reportera STIPS iz Smedereva jeftniniji su u odnosu na prethodni period bili lucerkino seno u balama ( 23 din/kg), sojina sačma ( 100 din/g) i pšenica ( 35 din/kg), a skuplji je bio kukuruz ( 40 din/kg). Na pijaci u Vranju, zabeležen je pad cena pšenice i kukuruza na 44 din/kg i stočnog brašna na 38 din/kg. Nastavlja se rast cene stočnog brašna u maloprodajnim objektima na području Pirota, jer je protekle sedmice dominirao iznos od 39 din/kg.

Pad cena pšenice i stočnog ječma evidentirao je reporter na pijaci u Čačku. Kod obe žitarice protekle je sedmice dominirao iznos od 40 din/kg. Najčešća prodajna cena sojine sačme iznosila je 99 din/kg, dok je kod suncokretove sačme dominirao iznos od 68 din/kg u maloprodajnim objektima na području Kraljeva. Cene pšenice, stočnog ječma i kukuruza bile su izjenačene na pijaci u ovom gradu, pošto je kod sve tri kulture dominirao iznos od 45 din/kg.


Proteklu je sedmicu obeležio pad prodajne cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog u džakovima najčešće od 50 kilograma, pošto je dominirao iznos od 34 din/kg na gazdinstvima u okolini Pančeva. Mogli su se pazariti još i pšenica po ceni od 36.5 din/ kg i lucerkino seno u balama po ceni od 27 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada evidentiran je pad cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog na 35 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica