Poskupeli prasići i jarići | Cene stoke

Poskupeli prasići i jarići | Cene stoke

Na stočnim pijacama i u klanicama zabeležene su više cene jaradi i prasadi od 16 do 25 kg.

Klanice sa područja Požarevca po nižim su cenama u odnosu na prethodni period vršile otkup teladi do 160 kilograma i krave za klanje. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena tovne junadi od 350 do 480 kilograma. Na stočnoj pijaci u Pirotu mogla su se pazariti jedino telad SM rase do 160 kilograma a dominirao je iznos od 420 din/kg. Otkup tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma vršen je po nižim cenama u klanicama na području podunavskog regiona. Dominirao je iznos od 235 din/kg.

U klanicama na području Šapca, takođe, je evidentiran rast otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma na 240 din/kg i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 190 din/kg. Na stočnoj pijaci u Požarevcu evidentiran je pad prodajne cene prasadi  od 16 do 25 kilograma na 280 din/kg. Pad otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma na 210 din/kg i tovnih svinja preko 120 kilograma na 160 din/ kg, evidentirano je u klanicama na području Raškog regiona.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta prodanje cene jaradi protekle nedelje, jer su se najčešće mogli pazariti za 200 din/kg. Jagnjad su protekle sedmice bila skuplja i na pijaci žive stoke u Čačku. Došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi i na pijaci žive stoke u Obrenovcu, pošto je dominirao iznos od 280 din/kg. Skuplje su u odnosu na prethodni period bile i ovce. Grla su se najčešće prodavala za 160 din/kg, a promet je bio dosta slab.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica