Poskupele krave za klanje i prasad | Cene stoke

Poskupele krave za klanje i prasad | Cene stoke

Krave za klanje skuplje u Požarevcu, a priplodne krave u Kragujevcu. Prasad su bila skuplja na području Šapca i Požarevca, dok su jagnjad bila jeftinija u Čačku, Požarevcu i Šapcu.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je evidentiran rast cene krava za klanje SM rase na 160 din/kg. Obim ponude bio je na prosečnom nivou.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je rast cene priplodnih krava SM rase. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 150.000 dinara po grlu. Glavni razlog je vrlo slaba ponuda ove kategorije goveda.

U klanicama na području sremskog regiona evidentiran je pad otkupne cene krava za klanje SM rase na 110 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona tovni bikovi preko 500 kilograma SM rase, otkupljivani su po nižim cenama. Cena je varirala od 210 do 230 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona evidentiran je pad otkupnih cena tovnih bikova SM rase i krava za klanje SM rase na  220 din/kg, dok je cena krava za klanje iznosila 140 din/kg.

U klanicama na području raškog regiona obavljao se otkup teladi SM rase po ceni od 440 din/kg, tovnih bikova SM rase preko 500 kg po ceni od 220 i krava za klanje SM rase po ceni od 180 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu su se mogle pazariti priplodne junice po ceni od oko 202.000 dinara po grlu.

Na ostalim prodajnim i otkupnim mestima nije bilo značajane razlike u pogledu cena u odnosu na prethodni period.


Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na pijaci žive stoke u Šapcu prasad od 16 do 25 kilograma bila su skuplja. Najčešče su se mogla pazarit po ceni od 260 din/kg.

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je rast otkupnih cena tovnih svinja do 80 do 120 kilograma i krmača za kčanje. Kod tovnih svinja je zabeležen je iznos od 140, dok je otkupna cena krmača za klanje iznosila 110 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu bila je viša cena prasadi od 16 do 25 kilograma, a cena je iznosila 290 din/kg.


U klanicama na području južno-banatskog regiona otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su više, a cena je iznosila165 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je, takođe bila viša cena tovnih svinja do 80 do 120 kilograma, a cena je bila 160 din/kg. U klanicama na području Kragujevca bila je niža otkupna cena tovnih svinja do 80 do 120 kilograma, a viša otkupna cena grla preko 120 kilograma.


U klanicama na području nišavskog regiona došlo je do pada otkupne cene tovnih svinja preko 120 kilograma, a njihova cena je bila 155 din/ kg.

Tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma bile su jeftinije u periodu od 08. do 14. 06. Na stočnoj pijaci u Nišu. Dominirao je iznos od 150 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na pijaci žive stoke u Čačku jagnjad su bila jeftinija, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 200 din/kg.

U klanicama na području braničevskog regiona došlo je do pada otkupne cene ovaca na 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu prodajna cena jagnjadi bila je niža. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 290 din/kg.

Klaničari sa područja u Šapca su po nižim cenama otkupljivali jagnjad, a po ceni od 290 din/kg. Na pijaci žive stoke u Šapcu jagnjad su u istom period bila jeftinija.

Na stočnoj pijaci u Loznici uprkos dobroj ponudi došlo do rasta cene jaradi u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila 240 din/kg. Mogli su se kupiti još koze i ovce ali su cene bile nepromenjene.

U Sremskoj Mitrovici, na stočnoj pijaci je došlo do rasta cene jagnjadi. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 240 din/kg. U klanicama na području Sremske Mitrovice, takođe, došlo do rasta otkupne cene jagnjadi.

U klanicama na području podunavskog regiona otkupna cena jagnjadi bila je viša, a iznosila je 240 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na gazdinstvima u okolini Pančeva evidentiran je pad cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog na 15 din/ kg i pšenice na 18.5 din/kg.

Na pijaci u Obrenovcu evidentiran je rast cena kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog na 22 din/ kg i pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma na 23 din/kg.

U silosima na području Beograda niža je bila cena pšenica u rinfuzu.

Na pijaci u Čačku zabeležen je rast cena pšenice i stočnog ječma upakovanih u džakove od 50 kilograma na 26 din/kg i pad cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog na 23 din/kg. Na gazdinstvima u okolini Čačka, protekle se sedmice moglo pazariti jedino lucerkino seno u balama po ceni od 18 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde došlo je do rasta cene stočnog brašna na 20 din/kg. U silosima na području Kikinde bio je jeftiniji kukuruz u rinfuzu.

Na pijaci u Užicu stočno brašno bilo je skuplje, a prodavalo se po ceni od 21 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Leskovca cena kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog iznosila je 18 din/kg, dok je kod pšenice bila 21 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica