POBESNELE CENE STOKE! Bikove PREPLAĆUJEMO, a i JAGANJCI poskupljuju!

POBESNELE CENE STOKE! Bikove PREPLAĆUJEMO, a i JAGANJCI poskupljuju!

Otkupna cena tovnih bikova SM rase dostigla je maksimalan iznos. Skuplja je bila prasad na području Niša, a jeftinija na području Novog Sada i Šapca. Rast cene jagnjadi zabeležen je na pijacama u Vranju protekle sedmice.

Cene tovljenika, teladi i tovne junadi

Otkupna cena tovnih bikova SM rase tpreko 500 kilograma dostigla je iznos od čak 380 din/kg u klanicama na području nišavskog regiona. To je maksimalna otkupna cena ove kategorije goveda od kada STIPS prati ponudu, tražnju i otkupne cene žive stoke. Rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma zabeležen je u klanicama na teritoriji južnobanatskog regiona, jer je dominirao iznos od 320 din/kg. Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period i u klanicama na području Šapca i okolnih mesta, pošto je dominirao iznos od 360 din/kg.

Pad otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma evidentiran je u klanicama na teritoriji sremskog regiona. Dominirao je iznos od 400 din/kg. Tovnu junad preko 480 kilograma i tovne bikove SM rase preko 500 kilograma po višim su cenama otkupljivali klaničari sa područja pčinjskog regiona. Cena tovne junadi iznosila je 360 din/kg, a tovnih bikova 350 din/kg. Najčešća otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma iznosila je 330 din/kg u klanicama na teritoriji jablaničkog regiona. Za otkupljene krave za klanje SM rase klaničari su plaćali 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu je izostala prodaja teladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda protekle sedmice. U klanicama na području Loznice i okolnih mesta vršen je otkup tovne junadi od 35 do 480 kilograma po ceni od 280 din/kg, tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma po ceni od 330 din/kg i krava za klanje po ceni od 230 din/ kg, kao i prethodne nedelje.

Cene prasadi, tovnih svinja, krmača za klanje

Reporteri STIPS iz Loznice evidentirali su rast prodajnih cena obe kategorije prasadi na stočnoj pijaci u ovom gradu u odnosu na prethodni period. Kupci su za grla do 15 kilograma trebali da izdvoje 420 din/kg, a za grla od 16 do 25 kilograma 400 din/kg. Klaničari sa područja nišavskog regiona po višm su otkupnim cenama protekle nedelje otkupljivali prasad od 16 do 25 kilograma i tovne svinje od 80 do 120 kilograma. Za otkupljenu prasad plaćali su 380 din/kg, a za tovne svinje 180 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Nišu su takođe bile više cene istih kategorija svinja (prasad 400 din/kg i tovne svinje 220 din/ kg). Pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma zabeležen je i u klanicama na teritoriji južnobačkog regiona. Cena prasadi iznosila je 370 din/kg, a tovnih svinja 180 din/kg. Na stočnoj pijaci u Novom Sadu došlo je do pada cena obe kategorije prasadi i obe kategorije tovnih svinja. Cena prasadi telesne mase do 15 kilograma iznosila je 390 din/ kg, a grla telesne mase od 16 do 25 kilogramama 380 din/kg.

Otkupnna cena tovnih svinja varirala je od 170 do 180 din/kg u zavisnosti od  grla. U klanicama na teritoriji Šapca i okoline, takođe, je evidentiran pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma. Dominirao je iznos od 350 din/kg. Prodajna cena prasadi od 16 do 25 kilograma iznoila je 390 din/kg na stočnoj pijaci u Leskovcu tokom treće sedice maja. Pored prasadi mogle su se pazariti tovne svinje od 80 do 120 kilogramu po ceni od 220 din/kg.

Cene koza, ovaca, jaganjadi, jaradi i šilježadi

Prema izveštaju reportera STIPS iz Vranja protekle su nedelje na pijaci žive stoke u ovom gradu bili skuplji jagnjad i ovce. Za prodatu jagnjad odgajivači i prodavci su najčešće mogli dobiti 360 din/kg, a za ovce 160 din/kg. Rast otkupne cene jagnjadi evidentiran je u klanicama na području nišavskog regiona, pošto je dominirao iznos od 360 din/kg. Na stočnoj pijaci u Nišu došlo je do rasta cena jagnjadi na 400 din/kg, ovaca na 240 din/kg i koza na 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru došlo je do pada prodajnih cena jagnjadi i jaradi protekle nedelje. Jagnjad su se najčešće mogla pazariti po ceni od 400 din/kg, a jarad po ceni od 300 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodnu sedmicu u klanicama na području braničevskog regiona. Otkup se najčešće odvijao po ceni od 350 din/kg. Pored jagnjadi klaničari su otkupljivali još i šilježad po ceni od 160 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Požarevcu je protekle nedelje evidentirana prodaja jagnjadi po ceni od 390 din/ kg, šilježadi po ceni od 240 din/kg i ovce po ceni od 140 din/kg. Obim ponude bio je prosečan. Nastavljen je pad cene jagnjadi tokom treće sedmice maja na stočnoj pijaci u Novom Sadu. Ponuda grla bila je prosečna, a dominirala je cena od 380 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica