PAD CENA STOKE-sada i teladi i prasadi i tovnih svinja

PAD CENA STOKE-sada i teladi i prasadi i tovnih svinja

Prethodni period obeležili su sledeći trendovi u kretanju cena kada je reč o stoci. Prošle nedelje na stočnim pijacama zabeležen je pad cene teladi SM rase do 160 kilograma na području Pirota, Požarevca i Kragujevca. Takođe niže su bile cene prasadi i tovnih svinja u odnosu na prethodni period. Pad cene jagnjadi na području Kragujevca, Niša i Sombora zabeležen je.

PAD otkupnih cena teladi, krava i tovne junadi, jedino tovni bikovi na istom

Tokom treće nedelje januara je u klanicama na području pirotskog regiona registrovan pad otkupnih cena teladi SM rase do 160 kilograma na 500 din/kg i krava za klanje SM rase na 300 din/kg uz dosta dobru ponudu i tražnju za ovaj period godine.

Otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma zadržala je prošlonedeljni nivo. Iznosila je 400 din/kg.

U sedmici za nama je zabeležen je pad prodajne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na pijaci žive stoke u Požarevcu. Ova kategorija goveda mogla se najčešće pazariti za 550 din/kg. Pored teladi mogla su se kupiti tovna junad telesne mase od 350 do 480 kilograma po dominantnoj ceni od 450 din/kg.

Obim ponude i tražnje bio je prosečan. Otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području šumadijskog regiona, pošto je dominirao iznos od 600 din/kg.

Pad otkupne cene zabeležen je i u kategoriji tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma, jer je dominirao iznos od 250 din/kg. Obim ponude bio je na prosečnom nivou. Klaničari sa područja Šapca i okolnih mesta po nižim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma na dominantnih 340 din/kg, a glavni razlog bio je dobra ponuda ove kategorije goveda. Otkupna cena tovne junadi rase telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 330 din/kg u klanicama na području južnobanatskog regiona tokom protekle sedmice uz prosečnu ponudu i broj otkupljenih grla.

Prasad i tovne svinje po nižim cenama

Klaničari sa područja Šapca i okolnih mesta po nižim su cenama protekle nedelje otkupljivali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma. Za otkupljenu prasad odgajivači su najčešće dobijali 400 din/kg, a za tovne svinje cenu 200 din/kg. U klanicama na teritoriji jablaničkog regiona došlo je do pada otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma, pa je u kategoriji prasadi dominirao iznos od 350 din/kg, a u kategoriji tovnih svinja iznos od 230 din/ kg.

Iste kategorije svinja bile su jeftinije u odnosu na prethodni period i na pijaci žive stoke u Leskovcu. Na pijaci žive stoke u Pirotu evidentiran je pad prodajnih cena prasadi, pošto je kod obe kategorije dominirao iznos od 380 din/kg. Pad prodajnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograna zabeležen je na stočnoj pijaci u Smederevu. U kategoriji prasadi je dominirao iznos od 370 din/kg, dok je kod tovnih svinja iznos od 270 din/kg.

Otkupne cene svih kategorija svinja koje su otkupljivale klanice sa područja Zaječarskog regiona bile su niže u sedmici za nama. Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 380 din/kg, otkupna cena tovnih svinja varirala je od 340 do 360 din/kg u zavisnosti od kategorije, a otkup krmača za klanje odvijao se po ceni od 210 din/ kg. Reporteri STIPS su zabeležili rast prodajne cene krmača za klanje na pijaci žive stoke u Požarevcu protekle sedmice. Dominirao je iznos od 210 din/kg.

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama sa područja južnobanatskog regiona, pošto je dominirao iznos od 400 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, jer je dominirao iznos od 210 din/kg.


Pad cene jagnjadi na području Kragujevca, Niša i Sombora

Jagnjad i dviske bile su jeftiniji u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kragujevcu.

Za razliku od njih prodajna cena jaradi bila je VIŠA u odnosu na prethodni period.

Za jagnjad su kupci trebali da izdvoje 370 din/kg, za dviske 170 din/kg, dok je za jarad trebalo izdvojiti 220 din/kg, a bilo je u ponudi desetak grla. U klanicama na području šumadijskog regiona, takođe, je došlo od pada otkupnih cena jagnjadi (340 din/kg) i dviski (170 din/kg) Na pijaci žive stoke u Nišu došlo je do pada prodajne cene jagnjadi tokom protekle sedmice, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 400 din/kg. Obim ponude bio je vrlo slab, ali malo bolji nego prethodne nedelje.


U periodu od 16. do 22. januara bila su jeftinija jagnjad na stočnoj pijaci u Somboru, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 300 din/kg. Na stočnoj pijaci u Smederevu zabeležen je rast prodajnih cena jagnjadi i šilježadi, pošto je dominantna cena jagnjadi iznosila 420 din/kg. Rast otkupne cene jagnjadi evidentiran je i u klanicama na području srednjebanatskog regiona, jer je dominirao iznos od 380 din/kg. Otkupne cene šilježadi i ovaca bile su više u odnosu na prethodni period u klanicama na teritoriji podunavskog regiona. Za otkupljenu šilježad su protekle sedmice klaničari plaćali najčešće 270 din/ kg, a za otkupljene ovce 170 din/kg.

kretanje cena stoke januar 2023 Srbija kretanje cena stoke januar 2023 Srbija kretanje cena stoke januar 2023 Srbija


Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica