Otkupna cena tovnih bikova u porastu | Cene stoke

Otkupna cena tovnih bikova u porastu | Cene stoke

Otkupna cena jagnjadi i tovne junadi bila je u porastu u odnosu na prethodni period. Ponuda stoke bila je bila prosečna.

Cene tovnih bikova, teladi, tovne junadi i krava

Zabeležio rast otkupnih cena tovne junadi preko 480 kilograma na 300 din/kg, tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase na 280 din/kg i HF rase na 260 din/kg u klanicama na području srednjebanatskog regiona u nedelji za nama.

Otkupna cena tovnih bikova SM rasepreko 500 kilograma dostigla je iznos od 320 din/kg u
klanicama na području jablaničkog regiona, što ukazuje na rast u odnosu na poslednju sedmicu februara.
U klanicama na području južnobanatskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovne junadi, preko 480 kilograma, pošto je tokom prve sedmice marta dominirao iznos od čak 290 din/kg.

Klaničari sa područja Šapca i okoline po višim su otkupnim cenama otkupljivali tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma, po ceni od 360 din/kg. Rast otkupne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma zabeležen je u klanicama na području nišavskog regiona, cena je iznosila od 320 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Novom Sadu došlo je do pada cene tovne junadi preko 480 kilograma. Najčešće su se prodavala po ceni od 310 din/kg. U klanicama na području južnobačkog regiona, takođe, je evidentiran rast otkupne cene iste kategorije goveda na 290 din/kg.

Protekle je nedelje izostala ponuda teladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda na stočnoj pijaci u Loznici. Mušku telad SM rase do 160 kilograma klaničari sa područja moravičkog regiona plaćali su 450 din/kg protekle sedmice. Za žensku telad iste kategorije i rase odgajivači su dobijali 330 din/kg. Za otkupljenu tovnu junad klaničari su plaćali 260 din/kg, tovne bikove 220 din/kg, dok je otkupna cena krava za klanje iznosila 140 din/kg.

Cene tovnih svinja i prasadi

Na stočnoj pijaci u Čačku je evidentiran rast obe kategorije prasadi i pad cena krmača za klanje u odnosu na poslednju sedmicu februara. Prasad do 15 kilgrama mogla su se pazariti za 330 din/kg, a grla od 16 do 25 kilograma za 320 din/kg, dok je kod krmača za klanje iznos bio od 150 din/kg.

Reporteri iz Šapca protekle su nedelje evidentirali rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120
kilograma u klanicama na području ovog grada, iznos je bio od 165 din/kg. U klanicama na području nišavskog regiona došlo je do rasta otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja. Za prasad su plaćali 200 din/kg, tovne svinje od 80 do 120 kilograma 150 din/kg i tovne svinje od 120 din/kg.

Otkupne cene obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje bile su više u odnosu na prethodni period u klanicama na području sremskog regiona. Cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma iznosila je 160 din/kg, kod grla preko 120 kilograma cena je iznosila od 150 din/kg, a kod krmača za klanje iznos od
130 din/kg.


U klanicama na području jablaničkog regiona došlo je do pada otkupne cene prasadi od 16 do 25
kilograma, pošto je cena iznosila od 230 din/kg. Iste kategorije svinja bila je, takođe, niža i na stočnoj pijaci u ovom gradu.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca i koza

Otkupna cena jagnjadi bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području zlatiborskog regiona, jer je cena iznosila od 340 din/kg. U klanicama na području nišavskog regiona, došlo je do rasta otkupnih cena jagnjadi i ovaca u odosu na prethodni period.

Za otkupljenu jagnjad odgajivači su dobijali 300 din/kg, dok je cena ovaca iznosila 150 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan. Otkupna cena jagnjadi dostigla je iznos od 420 din/kg u klanicama na području pirotskog regiona tokom prve nedelje marta.


Prema izveštaju reportera iz Čačka protekle je sedmice došlo do pada prodajne cene jagnjadi na stočnoj pijaci u ovom gradu. Dominirao je iznos od čak 350 din/kg.

Pad otkupne cene jagnjadi evidentiran je u sedmici za nama i u klanicama na području Šapca. Cena je iznosila od 300 din/kg. Obim ponude i otkupa bio je dobar. Najčešća prodajna cena jagnjadi
iznosila je 450 din/kg na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 200 din/kg, a za ovce 140 din/kg.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica