Niža otkupna cena tovnih bikova preko 500 kilograma | Cena žive stoke

Niža otkupna cena tovnih bikova preko 500 kilograma | Cena žive stoke

U protekloj sedmici zabeležen je pad cena tovnih bikova preko 500 kilograma širom Srbije.

Cene tovne junadi, teladi i tovnih bikova

U klanicama na području Šumadijskog regiona došlo je do pada otkupnih cena tovne junadi preko 480 kilograma i krava za klanje SM rase u odnosu na prethodni period. Najčešća cena tovne junadi iznosila je 210 din/kg, a krava za klanje 150 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan.

Protekle je sedmice zabeležen pad otkupnih cena tovnih bikova SM i HF rase preko 500 kilograma u klanicama na području Beograda. Za grla SM rase plaćali su 250 a za grla HF rase 240 din/kg.

Tovne bikove SM rase preko 500 kilograma po nižoj su ceni otkupljivale i klanice sa područja Podunavskog regiona. Zabeležen je najčešći iznos od 235 din/kg.

Cene prasadi i tovnih svinja

Rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma zabeležen je u nedelji za nama u klanicama na području Južnobanatskog regiona. Zabeležen je najčešći iznos od 145 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Somboru evidentiran je rast prodajnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma (230 din/kg) i obe kategorije tovnih svinja (135/145 din/kg). U istom periodu došlo je do pada cene krmača za klanje na 100 din/kg.

Za razliku od njih, na stočnoj pijaci u Kragujevcu su bile jeftinije obe kategorije tovnih svinja. Tokom protekle sedmice je za grla od 80 do 120 kilograma trebalo izdvojiti 145 din/kg, a za grla preko 120 kilograma 130 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog regiona bila je viša otkupna cena tovnih svinja preko 120 kilograma.

Cene jagnjadi i ovnova za priplod

U klanicama na području Šapca je došlo do rasta otkune cene jagnjadi na 250 din/kg uprkos dobroj ponudi ove kategorije ovaca.


Na pijaci žive stoke u Vranju, takođe je došlo do rasta prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, pošto je dostignut iznos od 290 din/kg.

Pad otkupne cene jagnjadi evidentiran je tokom prve sedmice juna u klanicama na području Raškog regiona, pošto je najčešća cena iznosila 220 din/kg.

Cene sojine sačme, kukuruza, stoćnog ječma i stočnog brašna

Lucerkino seno u balama i kukuruz okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove bili su skuplji na gazdinstvima u okolini Kikinde u odnosu na poslednju nedelju maja. Za lucerkino seno je najčešće trebalo izdvojiti 19 din/kg, a za kukuruz 25 din/kg. U maloprodajnim objektima na teritoriji ovog grada zabeležen je rast cena sojine sačme na 102 din/kg, suncokretove sačme na 52 din/kg i stočnog brašna na 32 din/kg.


Rast cene stočnog brašna evidentiran je u nedelji za nama i u maloprodajnim objektima na teritoriji Kragujevca.

Najčešće se moglo pazariti po ceni od 30 din/kg.


Pšenica upakovana u džakove najčešće od 50 kilograma bila je skuplja u odnosu na prethodni period na pijaci u Kraljevu. Zabeležen je iznos od 32 din/kg, uz prosečnu ponudu.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica