Nastavljen RAST CENA prasadi i tovnih svinja! | Cene stoke

Nastavljen RAST CENA prasadi i tovnih svinja! | Cene stoke

Cene prasadi i tovnih svinja u klanicama i na stočnim pijacama i ove sedmice su porasle. Evidentiran je i rast otkupnih i prodajnih cena tovnih bikova SM rase. Evo kako su se kretale sve cene stoke.

Cena teladi, tovne junadi, krava za klanje i tovnih bikova

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do pada otkupne cene teladi SM telesne mase do 160 kilograma na 480 din/kg. Pala je i cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma na 240 din/kg.

U Kraljevu prodajna cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma SM rase bila je viša u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogli pazariti za 280 din/ kg. Za priplodne krave plaćalo se nešto više od 200.000 dinara po grlu. Dok je dominantna cena krava za klanje SM rase iznosila 180 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Užicu bila su jeftinija telad SM rase telesne mase do 160 kilograma. Dominirao je iznos od 480 din/kg. Za razliku od njih skuplji su bili tovni bikovi telesne mase preko 500 kilograma.

Cene prasadi, tovnih svinja i krmača za klanje

Protekle sedmice došlo je do rasta prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na pijaci žive stoke u Nišu. Mogla su se pazariti za 230 din/kg. U klanicama na području jablaničkog regiona evidentiran je rast otkupnih cena prasadi – 240 din/ kg.

Ista kategorija prasadi bila je skuplja u odnosu na predthodni period i na stočnoj pijaci u Leskovcu. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je rast cene krmača za klanje na dominantnih 140 din/kg. I pad cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 150 din/kg.

Rast prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeležen je i na stočnoj pijaci u Čačku. Dominirao je iznos od 240 din/kg, a obim ponude bio je dobar.

Cene jagnjadi, jaradi, šilježadi i ovaca

Otkupna cena jagnjadi bila je viša u odnosu na prethodnu sedmicu u klanicama na području šumadijskog regona, jer se otkup najčešće odvijao po ceni od 320 din/kg. Jarad su bila skuplja u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Leskovcu, a dominirao je iznos od 230 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Loznici došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi u odnosu na drugu sedmicu novembra, jer je dominirao iznos od 280 din/kg. U klanicama na području ovog grada i okoline, takođe, je evidentiran rast otkupne cene jagnjadi protekle nedelje na 280 din/kg.

Jagnjad su bila skuplja u odnosu na prethodnu sedmicu i na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici, pošto se prodaja najčešće odvijala po ceni od 250 din/kg. Dominantna cena jagnjadi bila je niža tokom treće sedmice novembra na stočnoj pijaci u Užicu, jer je dominirao iznos od 320 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica