MANJI OBIM: Cena pšenice niža je za 11,92 %, kukuruz oko 18,00 din/kg | Produktna berza

MANJI OBIM: Cena pšenice niža je za 11,92 %, kukuruz oko 18,00 din/kg | Produktna berza

Na robno-berzanskom tržištu tokom ove nedelje najviše se trgovalo kukuruzom, dok je soja izostala iz trgovanja. Ukupan obim trgovanja bio je manji u odnosu na prethodnu nedelju i iznosio je 1.110,00 tona robe.

Finansijska vrednost prometovane robe iznosila je 24.576.000,00 dinara.

KUKURUZ

Na tržištu kukuruza do sredine nedelje bila je primetna povećana tražnja u odnosu na ponudu, da bi krajem nedelje došlo do povlačenja kupaca.

Tražnja je najčešće bila usmerena na kukuruz sa analizom na aflatoksin do 10ppb sa isporukom do luke.

Strukturu kupaca činili su pretežno izvoznici, dok je udeo domaćih prerađivača i trgovaca bio manji.

Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od  18,00 do 19,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 18,44 din/kg bez PDV-a  ( 20,28 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od  4,75 % u odnosu na prethodnu nedelju. Udeo kukuruza u ukupnom nedeljnom prometu iznosio je 50 %.

 

PŠENICA

Kada je u pitanju pšenica, slaba aktivnost učesnika beleži se od početka nedelje, pri čemu je tražnja bila veća od ponude sve do kraja nedelje, kada je zabeležena nešto veća ponuda. Hlebno zrno prometovano je na cenovnom nivou od 19,80 do 21,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,13 din/kg bez PDV-a ( 22,15 din/kg sa PDV-om) .


Statistički posmatrano cena pšenice niža je za 11,92 % u odnosu na prošlonedeljnu, čemu je doprinela i razlika u klasi prometovane robe. Pšenica je u ukupnom nedeljnom prometu učestvovala sa  45 %. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za pšenicu na paritetu CPT kupac, po ceni od 20,50 din/kg bez PDV-a.

SOJA

Izuzetno slaba aktivnost učesnika na tržištu soje, kako na strani ponude tako i na strani tražnje, uticala je da soja izostane iz trgovanja.

OSTALO

Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je po ceni od 31,50 din/kg bez PDV-a.


 

Izvor: Produktna berza ad Novi Sad


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica