Kukuruz NAJTRAŽENIJA stočna hrana – Cena teladi PREMAŠILA 600 din/kg!

Kukuruz NAJTRAŽENIJA stočna hrana – Cena teladi PREMAŠILA 600 din/kg!

Cena teladi premašila je 600 dinara po kilogramu protekle nedelje na stočnim pijacama, kada je zabeležena maksimalna cena od 650 din/kg u Kraljevu. Potražnja za stočnom hranom sada je u žiži interesovanja svih proizvođača i to je najveća tražnja zabeležena za kukuruzom.

prasići jedu

Cene krava, teladi, junadi i bikova

Rast cene teladi na maksimalnih 650 din/kg zabeležen je protekle sedmice na stočnoj pijaci u Kraljevu. Pored teladi skuplji su bili priplodne junice, jer je dominirao iznos od 206.000 dinara po grlu i krava za klanje SM rase, jer dominirao je iznos od 260 din/kg.

U klanicama na području moravičkog regiona došlo je do rasta otkupnih cena tovne junadi preko 480 kilograma na 340 din/kg, tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase na 350 din/kg i krava za klanje SM rase na 180 din/kg. K

laničari sa područja pčinjsog regiona podigli su otkupnu cenu tovne junadi od 350 do 480 kilograma na 350 din/kg. Otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma bile su više u odnosu na prethodni period i u klanicama na području zlatiborskog regiona. Za otkupljenu telad odgajivači su dobijali 550 din/kg, a za tovne bikov SM rase 350 din/kg.

Cena svinja, prsaadi, tovljenika

U klanicama na području baničevskog regiona protekle je sedmice evidentiran pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, pošto je dominirao iznos od 360 din/kg. Obe kategorije prasadi bile su jeftinije i na stočnoj pijaci u Čačku. Protekle nedelje su se grla do 15 kilograma mogla pazariti za 330 din/kg, dok je za grla od 16 do 25 kilograma trebalo izdvojiti 320 din/kg.

U klanicama na području moravičkog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 240 din/ kg. Rast otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma evidentirao je reporter iz Novog Sada u klanicama na području južnobačkog regiona. Na pijaci žive stoke u Novom Sadu došlo je do rasta cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 260 din/ kg.

Cena jagnjadi, ovaca, šilježadi, koza i jaradi

Jagnjad su bila skuplja u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Čačku, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg. Nivo ponude i prodaje bili su dobri. Na pijaci žiive stoke u Kraljevu, takođe, je zabeležen rast prodajne cene jagnjadi, pošto je u sedmici za nama dominirao iznos od 340 din/kg.

Rast prodajne cene šilježadi zabeležen je tokom poslednje sedmice avgusta na pijaci žive stoke u Požarevcu, pošto je dominirao iznos od 240 din/kg. Prema izveštaju reportera iz Sombora na stočnoj pijaci u ovom gradu je došlo do rasta cene jaradi, pošto su se mogli pazariti za maksimalnih 350 din/kg.


Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosia je 400 din/kg tokom poslednje sedmice avgusta na stočnoj pijaci u Nišu, dok je za ovce trebalo izdvojiti 200 din/kg.

Cene žitarica i stočne hrane

Ponuda kukuruza tokom avgusta bila je na većini mesta u Srbiji ključna na prošlomesečnom nivou. Što se tiče pšenice i stočnog ječma ponuda je bila malo slabija u odnosu na jul. Ponuda sojine sačme, suncokretove sačme, lucerkinog brašna i ostalih poljoprivrednih proizvoda bila je slaba na većini prodajnih mesta.

Kukuruz se tokom avgusta mogao najčešće pazariti po ceni od 45 din/kg što ukazuje na blagi rast cene u odnosu na prethodna tri meseca. U silosima je tokom jula cena najčešće varirala od 35 do 37 din/kg.


Pšenica upakovana u džakove najčešće od 50 kilograma se na pijacama prodavala od 39 do 52 din/kg, ali je dominirao iznos od 40 din/kg. U silosima se cena ove poljoprivredne kulture kretala najčešće u intervalu od 35 do 36 din/kg.

Obim ponude stočnog ječma bio je malo slabiji u odnosu na prethodni mesec. Prodaja se na pijacama najčešće odvijala po ceni od 45 din/kg. U silosima je cena varirala od 33 do 36 din/kg, što ukazuje na blagi rast cene.


Prodaja stočnog brašna se na pijaci u Užicu odvijala po ceni od 32 din/kg, u Loznici i Čačku po ceni od 33 din/kg i u Vranju po ceni od 38 din/kg. Stočno brašno se proteklog meseca moglo pazariti u silosu na području Loznice po ceni od 30 din/kg. U maloprodajnim objektima dominirao je iznos od 35 din/ kg, kao i prethodnog meseca.

Proteklog meseca se soja mogla pazariti na pijaci u Loznici po ceni od 80 din/kg. U silosima je za ovo stočno hranivo trebalo izdvojiti najčešće 82 din/kg. To ukazuje na rast u odnosu na prethodni period. Za sojinu sačmu su kupci trebalo u maloprodajnim objektima da izdvoje od 90 din/kg u Sremskoj Mitrovici do 129 din/kg u Pirotu.

Suncokrtetova sačma mogla se tokom avgusta kupiti u maloprodajnim objektima na području dvanaest gradova, a dominirala je cena 70 din/kg, kao i tokom jula. Uprkos boljoj ponudi lucerkinog sena u odnosu na jul na prodajnim mestima uključenim u STIPS. Obim prodaje bio je slabiji, moglo se pazariti na jedanaest mesta. Cena ovog kabastog stočnog hraniva varirala je od 23 do 30 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica