Krave POSKUPELE! – Sad se prodaju po 180.000 din/kg

Krave POSKUPELE! – Sad se prodaju po 180.000 din/kg

Kako su kretale cene bikova, prasića i krmača na stočnim pijacama i u klanicama širom Srbije, saznajte u tekstu.

krave

Cene krava, teladi i bikova

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do rasta prodajne cene priplodnih krava SM rase, jer su se protekle nedelje mogle pazariti najčešće za 180.000 dinara po grlu. U klanicama na području ovog grada i okoline došlo je do rasa cene tovne junadi preko 480 kilograma na 360 din/kg.

Telad SM rase do 160 kilograma i krave za klanje iste rase bili su jeftiniji na pijaci žive stoke u Kraljevu, jer su kupci za telad trebali da izdvoje 550 din/kg. Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je niža u poređenju sa trećom sedmicom oktobra, jer je dominirao iznos od 320 din/kg.

Blagi pad tovnih bikova SM i HF rase preko 500 kilograma zabeležen je tokom poslednje sedmice oktobra u klanicama na području Beograda. Cena grla SM rase iznosila je 340 din/kg, dok je kod grla HF rase dominiro iznos od 320 din/kg. Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma iznosila je 340 din/kg u klanicama na području južnobačkog regiona tokom protekle nedelje.

Cene svinja, prasadi, krmača

Rast prodajne cene obe kategorije prasadi zabeležen je na stočnoj pijaci u ovom gradu. Za grla do 15 kilograma kupci su trebali da izdvoje 320 din/kg, a za grla od 16 do 25 kilograma 300 din/kg. Prasad od 16 do 25 kilograma bila su skuplja i u klanicama na području jablaničkog regiona, pošto je dominirao iznos od 340 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu, takođe je evidentiran rast cene iste kategorije prasadi na 360 din/kg. Na pijaci žive stoke u Novom Sadu zabeležen je pad cena obe kategorije tovnih svinja, pa je kod grla dominirao iznos od 260 din/kg, a kod grla preko 120 kilograma iznos od 240 din/kg.

U klanicama na teritoriji južnobanatskog regiona došlo je do pada otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 225 din/kg. Cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period na pijaci u Kragujevcu, jer je iznosila 180 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, koza i ovaca

Nastavljen je trend rasta cene jagnjadi na pijaci žive stoke u Čačku, pošto je u sedmici za nama dominirao iznos od 400 din/ kg. U klanicama na području moravičkog regiona izostao je otkup jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza. Na pijaci žive stoke u Leskovcu je uprkos dosta dobroj ponudi došlo do rasta cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, jer je za ovu kategoriju ovaca trebalo izdvojiti 400 din/kg.


Rast prodajnih cena jagnjadi, ovaca i ovnova za priplod evidentiran je protekle nedelje na pijaci žive stoke u Kraljevu. Za jagnjad su zainteresovani kupci trebali da izdvoje 350 din/kg, ovce 150 din/kg, dok je za ovnove za priplod trevalo izdvojiti 29.375 dinara po grlu. Pored njih mogla su se pazariti i jarad po ceni od 340 din/kg.

Protekle su sedmice na pijaci žive stoke u Loznici bila skuplja jagnjad, jarad i koze. Jagnjadi je bilo dvadesetak po ceni od 320 din/kg. Dovezeno je za prodaju nekoliko grla jaradi po ceni od 230 din/kg, kao i nekoliko koza koje su se najčešće mogle kupiti za 140 din/kg.

Izvor: STIPS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica