Jagnjad skuplja u Nišu, a jeftinija u Kragujevcu | Cene stoke

Jagnjad skuplja u Nišu, a jeftinija u Kragujevcu | Cene stoke

Na području Užica zabeležena je viša cena tovnih bikova SM rase, dok su tovna junad bila skuplja na području Vranja. Otkupne cene tovnih svinja i prasadi više su bile u odnosu na prethodni period. Takođe, zabeležen je rast cena jagnjadi, jaradi i ovaca na različitim prodajnim i otkupnim mestima.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na stočnoj pijaci u Užicu bile su niže cene teladi do 160 kilograma i krava za klanje SM rase. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma. Cena teladi iznosila je 420 din/kg, krava za klanje 160 din/kg, dok je kod tovnih bikova cena iznosila 230 din/kg.

U klanicama na području pčinjskog regiona zabeležena je viša otkupna cena tovne junadi od 350 do 480 kilograma i niža otkupna cena tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase. Kod tovne junadi je cena bila 240 din/kg, a kod tovnih bikova 210 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju bila je niža cena teladi do 160 kilograma, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 370 din/kg.

U klanicama na području južno-banatskog regiona otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je niža, a iznosila je190 din/kg. Obim otkupa bio je dobar.

Klaničari sa područja nišavskog regiona su po nižoj ceni u odnosu na prethodni period otkupljivali tovne bikove preko 500 kilograma SM rase, a po ceni od 220 din/kg. I pored toga otkupljn je prosečan broj grla.

U klanicama na području srednjebanatskog regona vršen je otkup tovne junadi preko 480 kilograma, tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase po  ceni od 200 din/kg i tovnih bikova iste težine HF rase po ceni od 180 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona najčešća otkupna cena teladi do 160 kilograma iznosila je 420 din/kg. Pred teladi vršen je otkup tovnih bikova preko 500 kilograma po ceni od 210 din/kg.


Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području Braničevskog regiona došlo je do rasta otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 160 din/kg. Pored tovljenika vršen je otkup prasadi od 16 do 25 kilograma po ceni od 230 din/kg. Obim otkupa obe kategorije svinja bio je prosečan.

U klanicama na području Šapca zabeležen je rast otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 190 din/kg i pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 140 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Smederevu cene obe kategorije prasadi i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su više. Cena prasadi varirala je od 230 do 250 u zavisnosti od kategorije, dok je kod tovnih svinja cena iznosila 160 din/kg.


U klanicama na području Jablaničkog regiona otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je niža i iznosila je 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu su se mogla pazariti prasad od 16 do 25 kilograma po ceni od 230 din/kg i tovne svinje preko 120 kilograma po ceni od 150 din/kg.


U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih svinja preko 120 kilograma na 135 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je prosečan.

U klanicama na području pčinjskog regiona niža je bila otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a cena je iznosila 160 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na pijaci žive stoke u Požarevcu došlo je do rasta cene ovaca na 120 din/kg. Pored ovaca mogla pazariti i jagnjad, po ceni od 270 din/kg. Zabeležena je prosečna ponuda.

Na pijaci žive stoke u Nišu jagnjad i koze su u bili skuplji. Prodaja jagnjadi se najčešće odvijala po ceni od 300 din/kg, dok je cena koza iznosila 110 din/kg.

U klanicama na području severnobačkog regiona evidentiran je rast otkupne cene jaradi na 240 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Sremskoj Mitrovici prodajna cena ovaca bila je viša, pošto su se najčešće mogle pazariti za 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je zabeležen pad cene jagnjadi na 220 din/kg. Mogle su se pazariti još koze i ovce po ceni od 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju evidentiran je pad prodajne cene jagnjadi na 290 din/kg.

U klanicama na području Podunavskog regiona došlo je do pada otkupne cene jagnjadi i rasta otkupne cene šilježadi. Cena jagnjadi i šilježadi iznosila je 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Smederevu bila su skuplja jagnjad (250 din/kg) i šilježad (230 din/kg).

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na području Smedereva je bio skuplji kukuruz okrunjen, prirodno sušen, a jeftinije lucerkino seno u balama. Cena kukuruza iznosila je 20 din/kg, dok je kod lucerkinog sena cena iznosla od 13 din/kg.

U Novom Sadu evidentiran je rast cene kukuruza, okrunjenog veštački sušenog u rinfuzu u silosima. Najčešće se mogao pazariti za 20 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde zabeležen je pad cene suncokretove sačme na 40 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva pšenica upakovana u džakove najčešće od 50 kilograma bila je skuplja, a cena je iznosila 22 din/kg. U maloprodanim objektima na području Pamčeva takođe je bila skuplja pšenica i najčešće se mogla pazariti za 23 din/kg. U silosima na području Pančeva došlo je do pada cene kukuruza na 19 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Niša mogli pazariti kukuruz, okrunjen prirodno sušen po ceni od 22 din/kg i pšenica upakovana u džakovima po ceni od 25 din/kg. Na pijaci u Nišu se cena ova dva proizvoda izjednačila, pošto je kod oba iznosila 25 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Pirota lucerkino brašno bilo je skuplje. Najčešće se moglo pazariti po ceni od 50 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Šapca kukuruz okrunjen, prirodno sušen i pšenica upakovana u džakove najčešće od 50 kilograma bili su skuplji u odnosu na prethodni period. Za kukuruz je trebalo izdvojiti 20 din/kg, a za pšenicu 22 din/ kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica