Jagnjad i ovce skuplji na stočnoj pijaci u Loznici | Cene stoke

Jagnjad i ovce skuplji na stočnoj pijaci u Loznici | Cene stoke

Telad jeftinija u Vranju, a krave za klanje jeftinije na području Kragujevca, Pirota i Požarevca. Niže cene prasadi u odnosu na prethodni period evidentirane su na više prodajnih i otkupnih mesta u Srbiji.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na pijaci žive stoke u Vranju došlo je do pada prodajne cene teladi SM rase do 160 kilograma u odnosu na prethodni period, pošto je cena iznosila 360 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupne cene krava za klanje SM rase na 150 din/kg. Ponuda je bila prosečna.

U klanicama Pirotskog regiona otkupna cena iste kategorije goveda bila je niža jer se otkup najčešće odvijao za 140 din/kg. Otkup teladi odvijao se po ceni od 400 din/kg, a tovne junadi preko 480 kilograma po ceni od 200 din/kg.

U klanicama na području Braničevskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi od 350 preko 480 kilograma i krava za klanje. Kod tovne junadi cena je iznosila 220 din/kg, a kod krava za klanje 160 din/kg.

U klanicama Nišavskog regiona došlo je do rasta otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase na 230 din/kg uz prosečnu ponudu i prosečan broj otkupljenih grla.

U klanicama na području Srednjebanatskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih bikova HF rase preko 500 kilograma na 190 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu su se mogle pazariti jedino priplodne junice i to najčešće po ceni od 202.300 dinara o grlu.


Klanice sa područja Kraljeva vršile su otkup teladi, tovnih bikova preko 500 kilograma i krave za klanje, a otkupne cene nisu se menjale u odnosu na prethodni period.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je pad cena prasadi od 16 do 25 kilograma na 210 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog regiona, takođe je došlo do pada otkupne cene iste kategorije prasadi. Pored njih niža je bila otkpna cena krmača za klanje, a iznosila je 120 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Čačku obe kateorije prasadi bile su jeftinije. Za grla do 15 kilograma trebalo je izdvojiti 190 din/kg, a za grla od 16 do 25 kilograma na 180 din/kg.

U klanicama na području Čačka izostao je otkup prasadi, tovnih svinja i kramača za klanje protekle sedmice.


Na pijaci žive stoke u Leskovcu evidentiran je pad prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 210 din/kg. Ponuda je bila na zavidnom nivou, a prodaja grla prosečna.

U klanicama na području Srednje-banatskog regiona otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period, a iznosila je 210 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju, takođe je došlo do pada prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, pošto se promet najčešće odvijao po ceni od 220 din/kg. U ponudi je bilo dvadesetak grla.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Loznici jagnjad i ovce bili su skuplji, pošto je kod jagnjadi cena iznosila 230 din/kg, a kod ovaca iznos od 140 din/kg. Najčešća prodajna cena jaradi iznosila je 180 din/kg, a koza 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je pad cene ovnova za priplod u odnosu na prethodni period. Cena iznosila je 35.000 dinara po grlu.

U klanicama na području Kragujevca evidentiran je rast otkupne cene dviski na 150 din/kg i pad otkupne cene jagnjadi na 220 din/ kg.

U klanicama na području Nišavskog regiona došlo je do pada otkupne cene ovaca na 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju mogla su se pazariti jagnjad po ceni od 300 din/kg. U ponudi je bilo desetak grla. Za ovce su kupci trebali najčešće da izdvoje 150 din/ kg, dok je kod koza cena bila 140 din/kg. U prodaji je bilo dvadesetak grla koliko je bilo i ovaca.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U silosima na području Beograda zabeležen je pad cene pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodni period na 22.58 din/ kg.

Na gazdinstvima u okolini Kikinde prodajna cena lucerkinog sena u balama bila je viša i iznosila je 18 din/kg. Ponuda je bila prosečna.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva kukuruz okrunjen, prirodno sušen i pšenica upakovana u džakove najčešće od 50 kilograma bili su jeftiniji. Cena kukuruza iznosila 17.5 din/kg, a kod pšenice 20 din/kg. Isti poljoprivredni proizvodi bili su skuplji i u maloprodajnim objektima na području Pančeva, dok je u silosima cena sojinog zrna bila je niža u odnosu na prethodni period.

U maloprodajnim objektima na području Pirota bilo je skuplje stočno brašno u odnosu na prethodni period. Najčešće se moglo pazariti po ceni od 25 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Šapca zabeležen je pad cene suncokretove sačme na 35 din/kg.

Na pijaci u Vranju došlo je do pada prodajnih cena lucerkinog sena u balama i pšenice upakovane u džakove. Cena lucerkinog sena u balama iznosila je 16 din/kg, a penice 25 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica