Visoke cene ULJA i skok cena sojine sačme| Vesti sa Produktne berze

Visoke cene ULJA i skok cena sojine sačme| Vesti sa Produktne berze

Cenovni maksimum pšenice i rast cene soje obeležili su proteklu nedelju na Produktnoj berzi. Ukupan promet je iznosio 8.875 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 314.476.250 dinara.

Cene pšenice

Povećana potražnja pšenice, dovela je do rasta i rekordnih cena na robno-berzanskom tržištu. Ovonedeljna sesija na Evronekstu za pšenicu je obeležena značajnim amplitudama i novim maksimumima. Dešavanja na međunarodnom tržištu, uticaj svetskih trendova i cena u svetu, kao i unutrašnji faktori na domaćem tržištu doveli su do toga da ova žitarica bude najtraženija berzanska roba na Produktnoj berzi, sa ukupno prometovanom količinom od 8.200 tona.

Berzanski ugovori za promptnu isporuku na paritetu FCA, zaključeni su u cenovnom opsegu od 31,30 do 32 din/kg bez PDV-a. Ugovor na paritetu CPT za kvalitetniju pšenicu (protein min 12%, gluten 26, HL 82 kg) je realizovan na cenovnom nivou od 33,20 din/kg bez PDV-a, sa isporukom robe do 15. januara 2022. godine. Ponderisana cena je iznosila 31,93 din/kg bez PDV-a (35,11 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak, zabeležen je rast od 2,89%.

Cene kukuruza

Početak nedelje doneo je smanjenu tražnju za kukuruzom, dok je ponuda bila povećana. Kraj nedelje donosi veće interesovanje, te je ova žitarica prometovana na paritetu CPT sa isporukom robe do kraja decembra po 27,00 din/kg bez PDV-a (29,70 din/kg sa PDV-om). Kukuruzom sa povećanim procentom vlage se trgovalo po 24,90 din/kg bez PDV-a.ž

Cene soje

Trend snižavanja soje uočen u proteklih mesec dana, tokom ove nedelje nije nastavljen. Tržište je aktivnije u odnosu na prethodni period kada je ova uljarica bila slabo tražena berzanska roba. Kupoprodajni ugovori na paritetu FCA su zaključeni po ceni od 72,60 din/kg do 73,50 din/kg bez PDV-a (od 79,86 do 80,85 din/kg sa PDV-om). Prosečna cena trgovanja je iznosila 72,90 din/kg bez PDV-a (80,19 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cena je viša za 1,12%.

Na evropskom tržištu kod uljarica, uprkos slabljenju sirove nafte od početka nedelje, cene ulja su rasle. U Čikagu, cene soje su sada na nivoima sličnim maksimumu sa kraja septembra, potpuno neutrališući sniženje koje je nedavno zabeleženo.

Stočni ječam je prometovan po ceni od 28,50 din/kg bez PDV-a (31,50 din/kg sa PDV-om).

Berza u Čikagu

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,93%, a kukuruz je poskupeo 0,63%. U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja (januarski fjučers) je poskupela 3,59%, a sojina sačma je poskupela 7,52%.


Kukuruz ima podršku od industrije etanola sa povišenim cenama i poboljšanim marginama, kako bi se zadovoljila rastuća ponuda. Spekulacije oko budućih površina pod kukuruzom i sojom u SAD-u se povećavaju, jer cene đubriva mogu podstaknuti poljoprivrednike da smanje setvu kukuruza.

Pšenica je zabeležila oštar rast cene u Čikagu na kraju nedelje, usled većeg interesovanja fondova za kupovinom ove žitarice i izvoznih aktivnosti. Cena je dostigla nivo koji je poslednji put zabeležen u decembru 2012. godine.

Soja je imala koristi od značajnog povećanja cena sačme zbog veće tražnje. Ova uljarica je konkurentna u sektoru stočne hrane, naročito u poređenju sa skupim kukuruzom. Nedeljne izvozne prodaje dostigle su 1,3 miliona tona.


Cene soje su na početku nedelje rasle zbog snažne izvozne aktivnosti. Ono što još utiče na pozitivan cenovni trend jesu aktivnosti prerade vezane za visoke cene ulja i oštar rast cena sojine sačme. Cena soje u Čikagu je dostigla nivo zabeležen krajem septembra, što zanemaruje negativan cenovni trend u prethodnom periodu.

Berza u Parizu

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je ostala nepromenjena, a kukuruz je poskupeo 3,64%. U Francuskoj je do 8. novembra skinuto 83% kukuruza. Posejano je 87% ozime pšenice.


Cene kukuruza nastavljaju da pokazuju čvrstinu uprkos obimnoj ponudi. Tražnja za kukuruzom je snažna, naročito od strane proizvođača stočne hrane, jer je ova žitarica konkurentna u odnosu na pšenicu.

Tokom nedelje je zabeležen jasan pad cena pšenice na Evronekstu, pre svega zbog alžirskog tendera, gde bi ruska pšenica mogla da zameni uobičajenu francusku ili evropsku, zbog zahtevanog kvaliteta. Ipak ruski izvoznici se suočavaju sa rizikom viših izvoznih carina ili čak uvođenjem kvota.

Krajem nedelje zabeležen je rast cena žitarica na Evronekstu, zbog nastavljene tražnje na međunarodnoj sceni. Ugovor za decembar je dostigao novi maksimum, ali i za isporuke januar/mart, cene pšenice su značajno rasle.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica