CENE STOKE: Januar sa oscilacijama u cenama i prometu

CENE STOKE: Januar sa oscilacijama u cenama i prometu

Proteklog meseca januara 2023. cene su varirale, kao i obim proizvodnje. 

cene stoke

Cene teladi SM rase

Slaba je bila ponuda teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma u mesecu za nama na pojedinim prodajnim mestima uključenim u projekat STIPS. Obim prodaje bio je malo bolji u odnosu na prethodni mesec. Prodajna cena je varirala u intervalu od 360 do 550 din/kg, ali je ipak dominirao iznos od 550 din/kg.

Cene teladi HF rase

Nastavljen je trend ponude teladi HF rase telesne mase do 160 kilograma jedino na stočnoj pijaci u Somboru po ceni od 360 din/kg. Prodaja tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma odvijala se jedino na stočnoj pijaci u Požarevcu po dominantnoj ceni od 450 din/kg.

Cene tovne junadi

Ponuda tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma evidentirana je na stočnoj pijaci u Novom Sadu po ceni od 360 din/kg i na stočnoj pijaci u Somboru po ceni od 290 din/kg. To ukazuje na pad cene u odnosu na prethodni mesec. Nije bilo značajnijih promena u pogledu ponude krava za klanje proteklog meseca u odnosu na prethodni. Prodajna cena ove kategorije goveda SM rase varirala je od 150 do 260 din/kg. Prodaja je zabeležena na tri stočne pijace, a promet grla bio je veoma slab.

Cene krava za klanje

Prodaja krava za klanje HF rase odvijala jedino na stočnoj pijaci u Somboru, kao i prethodnih nekoliko meseci po dominantnoj ceni od 140 din/kg.

Cene prasadi

Trend prosečne ponude prasadi nastavljen je tokom januara na stočnim pijacama u Srbiji prvenstveno zbog praznika i porodičnh slava u ovom periodu. Prodaja je bila bolja nego prethodnog meseca. Prasad telesne mase do 15 kilograma kupci su najčešće mogli pazariti po ceni od 400 din/ kg. Ponuda prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je takođe dobra, a promet se odvijao najčešće po ceni od 380 do 400 din/ kg.

Cene tovnih svinja

Obim ponude i prometa tovnih svinja obe kategorije bio je slabiji u odnosu na decembar na prodajnim mestima uključenim u STIPS. Za tovne svinje, telesne mase od 80 do 120 kilograma, kupci su najčešće trebali da izdvoje 300 din/kg. Promet tovljenika, telesne mase preko 120 kilograma, odvijao se najčešće po ceni od 220 do 230 din/kg, što ukazuje na pad cene u odnosu na decembar.

Cene krmača za klanje

Krmače za klanje mogle su se pazariti na sedam stočnih pijaca uključenih u STIPS, po ceni koja je tokom januara varirala od 170 do 250 din/kg, ali je dominirao iznos od 180 din/kg.


Cena jagnjadi i ovaca

Prosečna ponuda jagnjadi na četrnaest stočnih pijaca u Srbiji uključenih u STIPS, a promet se odvijao najčešće po ceni koja je varirala od 380 do 400 din/kg, što ukazuje na blagi pad u odnosu na decembar. Nastavljen je trend slabe ponude dviski i šilježadi kao i prethodnih nekoliko meseci, a mogle su se pazariti na pet stočnih pijaca po ceni koja je varirala od 180 do 250 din/kg. Nije bilo značajnijih promena u ponudi, cenama i prodaji ovaca u odnosu na prethodni mesec. Promet ove kategorije ovaca odvijala se na dvanaest stočnih pijaca, po ceni koja je varirala od 120 do 220 din/kg, ali je dominirao iznos od 170 din/kg.

Cena jaradi i koza

Slaba ponuda jaradi tokom januara kao i predhodnih par meseci, a dominirala je cena od 300 din/kg. Na većini mesta je bila dosta slaba ponuda koza, dok je na pojedinim mestima skroz izostala prodaja ove domaće životinje. Cena se nije menjala u odnosu na decembar, jer je dominirao iznos od 120 din/kg.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije


Izveštaj pripremio : Institut za primenu nauke u poljoprivredi

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica