Cene stoke i stočne hrane za period 30.08-04.09.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 30.08-04.09.2019.

Niže su bile cene junadi u Požarevcu, obe kategorije prasadi, dok je slabija tražnja bila kod dviski i ovaca u Obrenovcu.

 

Cene krava za klanje, goveda, teladi, junica

Na stočnoj pijaci u Požarevcu zabeležen je pad cena kod junadi težine 350-480 kilograma i teladi 80-160 kg. U ponudi je bilo još i krava za klanje, čija se cena kretala 140-160 dinara. Za razliku od prošle nedelje, u klanicama i na stočnoj pijaci u Pirotu, u ponudi je bilo junadi težih od 480 kilograma. Rast otkupne cene teladi od 80 do 160 kilograma zabeležen je u klanicama podunavskog kraja, cena se kretala od 360 do 400 dinara po kilogramu.

Cene prasadi, tovljenika, krmača, svinja

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu ponuda prasadi do 15 kilograma bila je lošija, a cena je pala sa 230 na 220 din/kg. Ponuda na stočnoj pijaci u Čačku je dobra, ali je cena obe kategorije prasadi je pala. Na pijaci žive stoke u Požarevcu došlo je do pada prodajnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma protekle nedelje. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 180 din/kg.

Cene dviski, šilježadi, ovaca i koza

Slaba ponuda i tražnja jagnjadi, dviski, šilježadi i ovaca nastavljena je na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Jagnjad su se mogla pazariti po ceni od 230 din/kg, što je pad cene u odnosu na prethodnu nedelju. Rast prodajne cene jagnjadi i koza u odnosu na prethodni period evidentiran je na stočnoj pijaci u Nišu. U ponudi je bilo jaradi i ovaca po nepromenjenim cenama u odnosu na proteklu sedmicu. Jagnjad i dviske su u nedelji za nama bile skuplje u klanicama u Šumadiji, a ponuda je bila prosečna.

Cene stočne hrane

Ponuda kukuruza je bila slična kao i u prethodnom periodu na prodajnim mestima u Srbiji uključenih u projekat STIPS-a. Stočnog ječma, pšenice i ostalih komponenti za pripremu kvalitetne stočne hrane bio je, takođe, slabije u ponudi kao i ranijih nekoliko meseci. Najčešća prodajna cena pšenice u rinfuzu u silosima kretala se u intervalu od 16.7 do 20.46 din/kg. Cena pšenice je bila niža tokom avgusta. Cena stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma je na pijacama varirala od 18.5 u Somboru do 25 din/kg u Čačku i Kraljevu.

Prodaja stočnog ječma u rinfuzu se odvijala jedino u silosima na području Subotice po ceni od 16 din/kg. Sojino zrno moglo se pazaritu na pijacama u Somboru po ceni od 38 din/kg i Loznici po ceni od 50 din/kg. U silosima je tokom avgusta cena bila od 37 do 38 din/kg.

Prodaja suncokreta u zrnu je zabeležena na pijaci u Somboru po ceni od 30 din/kg i na pijacama u Šapcu po ceni od 35 din/kg. Ova se značajna industrijska kultura mogla pazariti u silosima u Subotici po ceni od 28 i Šapcu po ceni od 30 din/ kg. Cena je varirala od 60 do 80 din/kg. Ponuda lucerkinog sena u balama bila je prosečna na gazdinstvima i na pijacama. Promet se odvijao po ceni od 13 do 20 din/ kg, što je zavisilo od mesta prodaje, obima ponude, tražnje i kvaliteta ovog kvalitetnog kabastog stočnog hraniva.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica