Cene stoke i stočne hrane za period 28.06-03.07.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 28.06-03.07.2019.

Tokom protekle nedelje došlo je do pada cene junadi simentalske rase, a rasta cene jagnjadi u Požarevcu. Ponuda stočne hrane bila je vrlo slaba u svim gradovima u Srbiji.

 

Cene krava

U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je rast otkupnih cena teladi SM rase do 160 kilograma na 400 din/kg. Jeftiniji su bili još junad SM rase od 350 do 480 kilograma i krava za klanje. Na stočnoj pijaci u Požarevcu takođe je zabeležen rast cene teladi SM rase na 400 din/kg. Otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma bile su niže u klanicama na području južno-banatskog regiona. Dominirao je iznos od 220 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.

laničari sa područja šumadijskog regiona po nižim su cenama protekle nedelje otkupljivali tovnu junad preko 480 kilograma. Dominirao je iznos od 240 din/kg. U klanicama na području nišavskog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma pošto je dominirao iznos od 230 din/kg. Najčešća prodajna cena teladi SM rase  iznosila je 480 din/kg na stočnoj pijaci u Kraljevu. Cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma iznosila je 270 din/kg, dok je kod krava za klanje dominirao iznos od 270 din/kg.

Cene svinja

Pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u odnosu na predhodnu nedelju zabeležen je u klanicama na podrčju Beograda. Reporter STIPS-a iz Pančeva evidentirao je pad otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja 80 do 120 kilograma u klanicama na području južno-banatskog regiona. Kod prasadi je dominirao iznos od 240 din/kg, a kod tovljenika iznos od 155 din/kg.

Obe kategorije prasadi bile su jeftinije i na stočnoj pijaci u ovom gradu. U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je rast otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma pošto je dominirao iznos od 260 din/kg. Ista kategorija prasadi bila je viša i na stočnoj pijaci u Požarevcu. Tovne svinje od 80 do 120 kilograma bile su skuplje protekle sedmice na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Dominirao je iznos od 150 din/kg.

 Cene koza i ovaca

Rast cene evidentiran je kod jagnjadi pošto je dominirao iznos od 270 din/kg na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Prodaja jaradi odvijala se po ceni od 200 din/kg što ukazuje na pad cene. Otkupne cene šilježadi i ovaca bile su više u nedelji za nama u klanicama na području braničevskog regiona. Kod šilježadi je iznosila 210 din/kg, a kod ovaca 150 din/kg. Na stočnoj pijaci u Požarevcu je zabeležen rast cene jagnjadi u odnosu na predhodni period. Najčešće su se mogla pazariti za 270 din/kg.

Reporter STIPS-a iz Niša evidentirao je protekle nedelje rast prodajne cene ovaca pošto je dominirao iznos od 160 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kraljevu i u klanicama na ovom području došlo je do pada cene jagnjadi. Na pijaci je dominirao iznos od 200 din/kg, a u klanicama iznos od 220 din/kg. Jagnjad i ovce su bili jeftiniji na stočnoj pijaci u Smederevu. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 260 din/kg, a kod ovaca iznos od 150 din/kg.

Cene stočne hrane

Obim ponude i tražnje stočnog ječma, pšenice i ostalih komponenti za pripremu kvalitetne stočne hrane bio je slab. U Vojvodini je na pijacama prodajna cena kukuruza, upakovanog u džakove proteklog meseca najčešće varirala od 15.7 do 2408 din/kg. Što se silosa tiče cena je varirala od 15 do 20 din/ kg. Najčešća cena pšenice u rinfuzu u silosima kretala se u intervalu od 20 do 26 din/kg.


Cena stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma je na pijacama varirala od 18.5 do 28 din/kg. Prodaja stočnog ječma u rinfuzu zabeležena je jedino u silosima na području Subotice po ceni od 16.2 din/kg, što ukazuje na pad cene u odnosu na maj. Promet stočnog brašna odvijao se na pijacama uključenim u projekat STIPS-a po ceni od 20 din/kg. Prodaja suncokreta u zrnu zabeležena je na pijaci Somboru po ceni od 30 din/kg i na pijacama u Šapcu po ceni od 37 din/kg.

Ova se značajna industrijska kultura mogla pazariti u silosima u Šapcu po ceni od 30 i i Subotici po ceni od 31 din/kg. Slabija je bila ponuda lucerkinog sena u balama se na gazdinstvima i na pijacama. Promet se odvijao najčešće po ceni od 13 do 21 din/kg, što je zavisilo od kvaliteta.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica