Cene stoke i stočne hrane za period 27-31.9.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 27-31.9.2019.

Prošlu nedelju obeležio je pad otkune cene tovne junadi, kao i niža otkupna cena tovnih bikova na području pčinjskog regiona. Obim ponude prasadi je bio jako slab. Otkupna cena prasadi je bila niža u klanicama na području južno-banatskog regiona. Na području šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupne cene jagnjadi i pad cene dviski. Ponuda i prodaja sojine sačme u maloprodajnim objektima bili su na istom nivou. Nastavljen je trend slabe ponude lucerkinog sena u balama.

 

Cene krava

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je zabeležen pad cene priplodnih krava SM rase. Dominirao je iznos od 135.000 dinara po grlu.

U Požarevcu je zabeležen pad cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, pošto je dominirao iznos od 360 din/kg. Obim otkpupljenih grla bio je prosečan.

Pad otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma i rast cene krava za klanje SM rase. Kod junadi je dominirao iznos od 230 din/kg, a kod krava za klanje iznos od 155 din/kg. Otkupna cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području pčinjskog regiona.

U klanicama na području jablaničkog regiona vršen je otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma i krave za klanje. Kod bikova je dominirao iznos od 230 din/kg, a kod krava za klanje iznos od 170 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu zabeležena je prodaja teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po ceni od 400 din/ kg.

Cene svinja

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža u klanicama na području južno-banatskog regiona. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Obim ponude bio je jako slab.

Cene obe kategorije prasadi i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bile su nepromenjene.


Na stočnoj pijaci u Kragujevca došlo je do pada dominantne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 230 din/kg i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 150 din/kg.

Pad prodajne cene tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 150 din/kg.

Prasad su bila jeftinija protekle nedelje na pijaci žive stoke u Pirotu. Kod obe kategorije je dominirao iznos od 270 din/kg.


Niža je bila dominantna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 na stočnoj pijaci u Šapcu. Dominirao je iznos od 230 din/kg.

Cene ovaca i koza

Rast dominantne cene jagnjadi, a pad cena dviski i priplodnih ovnova zabeležen na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 230 din/kg, dviski iznos od 150 din/kg, a kod priplodnih ovnova iznos od 30.000 dinara po grlu.


U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je, takođe, rast otkupne cene jagnjadi i pad cene dviski.

Na stočnoj pijaci u Šapcu došlo je do rasta cene jagnjadi. Dominirao je iznos od 230 din/kg. U klanicama na području ovog grada, takođe, je bila viša otkupna cena jagnjadi.

U klanicama braničevskog regiona evidentiran je pad otkupne cene jagnjadi. Dominirao je iznos od 270 din/kg. Jagnjad su se protekle nedelje mogla pazariti najčešće po ceni od 240 din/ kg, dok je kod jaradi dominirao iznos od 200 din/kg na pijaci žive stoke u Leskovcu.

Prodajne cene ovaca i koza bila su izjednačene i iznosile su 110 din/kg.

Cene stočne hrane

Nešto bolja bila je ponuda kukuruza na prodajnim mestima u Srbiji. Ponuda pšenice, stočnog ječma i ostalih komponenti za pripremu kvalitetne stočne hrane bila je od mesta do mesta slaba do prosečna.

Kukuruz na pijacama Centralne Srbije mogao pazariti po ceni od 20 do 24 din/kg. Dominirao je iznos od 20 din/kg.

U Vojvodini je na pijacama prodajna cena kukuruza, upakovanog u džakove najčešće varirala od 15.7 do 19 din/kg. Što se silosa tiče cena se kretala od 14 do 19 din/kg.

Prodajna cena pšenice upakovane u džakove je varirala od 20 do 25 din/kg. Najčešća prodajna cena pšenice u rinfuzu u silosima kretala se u intervalu od 16 do 19.5 din/kg, što ukazuje na blagi pad cene u silosima. Što se stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma tiče, cena je na pijacama varirala od 18.5 u Somboru do 25 din/kg u Kraljevu.

Prodaja stočnog ječma u rinfuzu odvijala se jedino u silosima na području Subotice po ceni od 15.5 din/kg.

Najčešća prodajna cena stočnog brašna iznosila je 20 din/kg na pijacama. U maloprodajnim objektima se ovo stočno hranivo moglo pazariti po dominantnoj ceni od 21 din/kg.

Sojino zrno se moglo pazaritu na pijacama u Somboru po ceni od 38.1 din/kg i Loznici po ceni od 50 din/kg.

Prodaja suncokreta u zrnu je zabeležena u silosima u Subotici po ceni od 28 din/kg, Šapcu po ceni od 30 din/kg i Pančevu po ceni od 30 din/kg.

Suncokretova sačma se prodavala u maloprodajnim objektima po dominantnoj ceni od 35 din/kg. Ponuda i prodaja sojine sačme u maloprodajnim objektima bili su na istom nivou. Cena je varirala od 63 do 80 din/kg.

Nastavljen je trend slabe ponude lucerkinog sena u balama, kako na gazdinstvima, tako i na pijacama. Promet se odvijao po ceni od 13 do 20 din/kg, što je zavisilo od obima ponude i tražnje ovog kabastog stočnog hraniva.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica